System komunikacji internetowej w turystyce.


Wstęp

Rozdział 1
Turystyka ,jako gałąź gospodarki narodowej

1.1 Pojęcie turystyki i jej rodzaje………..2
1.2 Funkcje turystyki………..5
1.3 Rodzaje turystyki i kryteria jej podziału………..10
1.4 Czynniki rozwoju współczesnej turystyki………..14

Rozdział 2
Komunikacja internetowa

2.1. Istota komunikacji w turystyce i jej rodzaje………..19
2.2. Kanały komunikacji internetowej………..24
2.3. Elementy składowe komunikacji przez Internet………..29
2.4. Główne narzędzia komunikacji sieciowej w turystyce………..31

Rozdział 3.
Analiza i badanie przydatności Internetu w turystyce.

3.1 Charakterystyka badanych przedsiębiorstw………..37
3.2 Funkcje i zastosowanie Internetu w biurze podróży………..40
3.3 Funkcje i zastosowanie Internetu w obiektach noclegowych i gastronomicznych………..44

Zakończenie………..53
Spis tabel………..55
Spis rysunków………..56
Biblografia………..57
Załącznik nr 1………..59


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>