System zabezpieczenia społecznego w Polsce. Stan przed i po reformie z 1999 roku.


Wstęp…….3

Rozdzial I.
Rola i znaczenie zabezpieczen spolecznych

1.1. Pojecie zabezpieczen spolecznych…….5
1.2. Funkcjonowanie zabezpieczen społecznych w Polsce w XX wieku…….10
1.3. System emerytalnego do roku 1999…….17


Rozdzial II.
Zasady reformy emerytalnej

2.1. Schemat reformy emerytalnej wprowadzonej w 1999 roku…….23
2.2. Trójfilarowy system emerytalny…….27
2.2.1. I filar: Fundusz ubezpieczen społecznych (ZUS)…….29
2.2.2. II filar: Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)…….33
2.2.3. III filar: Prywatna emerytura…….38


Rozdzial III.
Funkcjonowanie nowego systemu emerytalnego w Polsce

3.1. Porównanie z systemami funkcjonujacymi w krajach zachodnich…….44
3.2. Ocena reformy emerytalnej po siedmiu latach funkcjonowania…….51


Zakończenie…….59

Bibliografia…….61
Spis rysunków…….63
Spis tabel…….63


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>