Systemy komunikacji organizacyjnej w organizacji sektora prywatnego i publicznego.


Wstęp………. 3

Rozdział I.
Proces komunikacji organizacyjnej

1.1. Pojęcie i model procesu komunikowania się ……….5
1.2. Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu………. 11
1.3. Istota (wzory) komunikowania się w organizacji ……….15

Rozdział II.
Formy komunikowania się

2.1. Komunikowanie się pionowe ……….20
2.1.1. Komunikowanie się pionowe w dół ……….20
2.1.2. Komunikowanie się pionowe w górę ……….22
2.2. Komunikowanie się poziome ……….23
2.3. Komunikacja werbalna………. 24
2.4. Komunikacja niewerbalna ……….29

Rozdział III.
Komunikowanie się w organizacjach sektora prywatnego i publicznego w świetle badań

3.1. Różnice między organizacjami sektora prywatnego i publicznego………. 37
3.2. Metodologia badań ……….39
3.2.1. Cele oraz przedmiot badań ……….39
3.2.2. Problemy badawcze oraz hipotezy ……….40
3.2.3. Metody, techniki, narzędzia badań ……….41
3.2.4. Teren oraz organizacja badań ……….41
3.3. Wyniki badania ……….42

Zakończenie………. 46
Bibliografia………. 48
Spis tabel, rysunków, wykresów………. 50
Aneks………. 51

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>