Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowanie w firmie produkcyjnej


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Motywacje w teorii zarządzania

1.1. Definicja motywacji do pracy………5
1.2. Geneza i rozwój teorii motywacji………8
1.3. Ewolucja teorii motywacji………11
1.3.1. Model tradycyjny………11
1.3.2. Model stosunków miedzyludzkich………13
1.3.3. Model zasobów ludzkich………14
1.3.4. Motywowanie pracowników w XXI wieku………15
1.4. Przeglad teorii motywacji………16
1.4.1. Teorie tresci………18
1.4.2. Teorie procesu………22


Rozdzial 2.
Czlowiek i komunikacja w organizacji

2.1. Podstawowe modele komunikowania się w organizacji………26
2.2. Wspólczesne kierunki w teorii organizacji i zarządzania………34
2.3. Czlowiek a organizacja………37


Rozdzial 3.
Czynniki motywujace pracowników do pracy w badanym przedsiębiorstwie

3.1. Charakterystyka badanej firmy………40
3.2. Cel i charakterystyka problematyki badan………40
3.3. Charakterystyka narzedzia badawczego………41
3.4. Charakterystyka terenu badan ………42
3.5. Charakterystyka osób badanych ………43
3.6. Prezentacja wyników badan………46
3.7. Wyniki badan ankietowych………63


Zakończenie………65
Bibliografia………67
Spis tabel………69
Spis wykresów………70
Spis schematów………71
Zalacznik………72


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>