Terroryzm islamski po wydarzeniach z 11 wrzesnia 2001 roku.


Wstęp …………. 3

Rozdzial I
Problemy globalne we wspólczesnej gospodarce swiatowej

1.1 Problemy globalne – pojecie oraz cechy…………. 5
1.2 Charakterystyka wybranych problemów globalnych…………. 7
1.2.1 Problem wyczerpywania zasobów…………. 7
1.2.2 Degradacja srodowiska naturalnego jako problem globalny…………. 10
1.2.3 Problem zadłużenia w gospodarce swiatowej…………. 13
1.2.4 Problem glodu współczesnego swiata…………. 15
1.3 Terroryzm jako najwieksze zagrozenie swiata wspólczesnego…………. 17
1.3.1 Wybrane definicje terroryzmu…………. 17
1.3.2 Historia terroryzmu…………. 19
1.3.3 Rodzaje i przyczyny zjawiska terroryzmu…………. 23

Rozdzial II
Wybrane organizacje terrorystyczne.

2.1 Definicja organizacji terrorystycznej, cele i funkcjonowanie…………. 27
2.2 Wybrane grupy terrorystyczne – ogólna charakterystyka…………. 29
2.2.1 Al – Kaida…………. 29
2.2.2 Hamas…………. 30
2.2.3 Hezbollah…………. 31
2.2.4 ETA…………. 33
2.2.5 IRA…………. 35
2.3 Środki i metody dzialan terrorystów…………. 36

Rozdzial III
Walka z terroryzmem jako wyzwanie XXI wieku

3.1 Podzial i metody dzialan antyterrorystycznych…………. 41
3.1.1 Prawno-międzynarodowe regulacje dotyczace zwalczania terroryzmu…………. 41
3.2 Wspólpraca miedzynarodowa w zakresię zwalczania terroryzmu (NATO, ONZ, UE)…………. 43
3.3 Polityka wybranych panstw wobec terroryzmu…………. 51
3.3.1 Polityka USA…………. 51

Zakończenie…………. 59
Bibliografia…………. 61


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>