Terroryzm islamski po wydarzeniach z 11 wrzesnia 2001 roku.


Wstęp …………. 3

Rozdzial I
Problemy globalne we wspólczesnej gospodarce swiatowej

1.1 Problemy globalne – pojecie oraz cechy…………. 5
1.2 Charakterystyka wybranych problemów globalnych…………. 7
1.2.1 Problem wyczerpywania zasobów…………. 7
1.2.2 Degradacja srodowiska naturalnego jako problem globalny…………. 10
1.2.3 Problem zadłużenia w gospodarce swiatowej…………. 13
1.2.4 Problem glodu współczesnego swiata…………. 15
1.3 Terroryzm jako najwieksze zagrozenie swiata wspólczesnego…………. 17
1.3.1 Wybrane definicje terroryzmu…………. 17
1.3.2 Historia terroryzmu…………. 19
1.3.3 Rodzaje i przyczyny zjawiska terroryzmu…………. 23

Rozdzial II
Wybrane organizacje terrorystyczne.

2.1 Definicja organizacji terrorystycznej, cele i funkcjonowanie…………. 27
2.2 Wybrane grupy terrorystyczne – ogólna charakterystyka…………. 29
2.2.1 Al – Kaida…………. 29
2.2.2 Hamas…………. 30
2.2.3 Hezbollah…………. 31
2.2.4 ETA…………. 33
2.2.5 IRA…………. 35
2.3 Środki i metody dzialan terrorystów…………. 36

Rozdzial III
Walka z terroryzmem jako wyzwanie XXI wieku

3.1 Podzial i metody dzialan antyterrorystycznych…………. 41
3.1.1 Prawno-międzynarodowe regulacje dotyczace zwalczania terroryzmu…………. 41
3.2 Wspólpraca miedzynarodowa w zakresię zwalczania terroryzmu (NATO, ONZ, UE)…………. 43
3.3 Polityka wybranych panstw wobec terroryzmu…………. 51
3.3.1 Polityka USA…………. 51

Zakończenie…………. 59
Bibliografia…………. 61


 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>