Transakcje terminowe SWAP.


1. Wstęp………5

2. Instrumenty pochodne………8
2.1. Opcje………9
2.2. Kontrakty futures i forward………13
2.3. Forward Rate Agreement (FRA)………15

3. SWAP – definicja, rodzaje………17

3.1. SWAP procentowy………17
3.1.1. Rola pośrednika w przypadku zawierania transakcji typu SWAP……….21
3.1.2. Wymiana platnosci……….23
3.1.3. Wycena SWAP-ów procentowych………25
3.2. SWAP walutowy………32
3.3. SWAP kredytowy………38
3.4. Pozostale rodzaje transakcji typu SWAP 43
3.4.1. Coupon SWAP………43
3.4.2. Equity SWAP………43
3.4.3. SWAP towarowy………44

4. Studium przypadków dla transakcji typu SWAP………46

4.1. SWAP procentowy typu fixed-floating………46
4.2. SWAP procentowy typu floating-floating 49
4.3. SWAP walutowy typu fixed-floating………52
4.4. SWAP walutowy typu floating-floating oparty o LIBOR 55
4.5. SWAP walutowy typu fixed-fixed………59
4.6. SWAP mieszany………61
4.7. SWAP finansowy na nieplynnych rynkach………63

5. Rynki SWAP………66

6. Ryzyko………71
6.1. Ryzyko stopy procentowej 72
6.2. Ryzyko walutowe 75
6.3. Ryzyko zwiazane z transakcjami typu SWAP………78

7. Zakończenie 80

Dodatek A. Sposób notowan ciaglych………75
Dodatek B. Stopy procentowe ‚SPOT’ i FORWARD. Metoda ‚BOOTSTRAP’ 77
Slowniczek………79
Literatura………81

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>