Transformacja polskiego systemu medialnego po 1989 roku.


Wstęp………..3

Rozdzial 1
System medialny w okresie PRL

1.1 Pojecie systemu medialnego i jego elementy skladniowe……….. 4
1.2 Obraz systemu medialnego w PRL……….. 7
1.3 Media jako temat rozmów przy Okraglym Stole………..10


Rozdzial 2
Glówne kierunki przemian systemu medialnego w Polsce po 1989 roku

2.1. Akty prawne zmieniajace system medialny……….. 15
2.2 Przemiany w polskiej prasie ………..17
2.3 Przeobrazenia w radiofonii i telewizji……….. 21
2.4. Powstanie Internetu……….. 26


Rozdzial 3
Wspólczesna struktura polskiego systemu medialnego

3.1 Prasa……….. 29
3.1.1 Dzienniki ………..30
3.1.2 Czasopisma……….. 30
3.1.3 Zmiany na rynku wydawniczym……….. 33
3.2 Radio……….. 35
3.3 Telewizja……….. 45
3.3.1 Telewizja publiczna……….. 48
3.3.2 Telewizja koncesjonowana……….. 49
3.4 Nowe media……….. 51


Zakończenie……….. 55
Bibliografia……….. 56
Spis tabel i rysunków……….. 58

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>