Turystyka osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami narzadu ruchu


Wprowadzenie………. 4

Rozdzial 1.
Wiadomosci ogólne, podstawowe definicje oraz ustalenia terminologiczne

1.1. Definicje oraz podzial turystyki………. 5
1.2. Definicja i historia turystyki zdrowotnej………. 7
1.3. Pojecie zdrowia i choroby ……….14
1.4. Terminologie niepelnosprawnosci………. 16
1.5. Teoretyczne zalozenia rehabilitacji i rehabilitacji ruchowej ……….19
1.6. Najczesciej wystepujace dysfunkcje narzadu ruchu ……….22

Rozdzial 2.
Turystyka osób niepełnosprawnych ruchowo

2.1. Turystyka zdrowotna waznym elementem aktywnosci, powrotu do zdrowia oraz utrzymania poziomu sprawnosci przez osoby niepelnosprawne ruchowo………. 24
2.2. Elementy turystyki zdrowotnej w innych formach turystyki ……….26
2.3. Lecznictwo uzdrowiskowe i sanatoryjne jako posrednia forma aktywizacji turystycznej osób z dysfunkcja narzadu ruchu………. 29
2.4. Stan zdrowia, a przeciwwskazania i wskazania do uprawiania turystyki………. 30

Rozdzial 3.
Psychologia turystyki osób niepełnosprawnych ruchowo

3.1. Psychologia osoby niepelnosprawnej ……….33
3.2. Glówne problemy psychologiczne. Zmiana osobowosci pod wpływem uszkodzenia ciala. Niechec i pragnienie uprawiania turystyki przez osoby z dysfunkcja narzadu ruchu ……….35
3.3. Turystyka jako stymulator do działania , samoakceptacji i pokonywania trudnosci ……….39
3.4. Zachowania turystyczne osób niepełnosprawnych ……….41

Rozdzial 4.
Stereotypy, integracja, pokonywanie barier

4.1. Postrzeganie osób niepełnosprawnych ruchowo przez osoby zdrowe ……….45
4.2. Bariery wewnetrzne i zewnetrzne do uprawiania turystyki przez osoby niepelnosprawne ……….46
4.3. Popularyzacja tematu niepełnosprawności w turystyce, a faktyczna sytuacja osób niepelnosprawnych………. 47

Rozdzial 5.
Determinanty, motywacja, cele i korzysci uprawiania turystyki

5.1. Glówne cele wyjazdów osób niepełnosprawnych ……….50
5.2. Psychologiczny wpływ grupy turystycznej na podejmowanie aktywnosci ……….51
5.3. Samodzielna turystyka osób niepełnosprawnych ruchowo………. 53
5.4. Przyklady slynnych niepełnosprawnych ……….56

Wyniki i analiza badania ankietowego ……….61
Zakończenie………. 75
Literatura………. 76
Streszczenie pracy………. 78

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>