Umowa o pracę a elastyczne zarządzanie

Wstęp

Rozdział I
Aspekt teoretyczny zarządzania personelem
      1.1. Pojęcie i istota zarządzania
1.2. Funkcje zarządzania
1.3. Zarządzanie personelem- pojęcie i istota
1.4. Różnice pomiędzy zarządzaniem personelem a zarządzaniem zasobami ludzkimi
1.5. Rola menadżera w zarządzaniu personelem

Rozdział II
Umowa o pracę
      2.1. Pojęcie i istota umowy o pracę
2.2. Forma umowy o pracę
2.3. Tryb rozwiązania umowy o pracę

Rozdział III
Elastyczne zarządzanie personelem
      3.1. Elastyczność- cecha pożądana w gospodarce opartej na wiedzy
3.2. Elastyczne formy zatrudnienia
3.3. Istota elastycznego zarządzania personelem
3.4. Elastyczne formy zarządzania czasem pracy

Rozdział IV
Umowa o pracę a elastyczny model zatrudniania
      4.1. Preferencje wobec elastycznych i tradycyjnych form zatrudnienia- ujęcie teoretyczne
4.2. Preferencje wobec elastycznych form zatrudnienia- wyniki badań własnych

Zakończenie
Akty prawne

Google: