Unia Europejska a polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej

Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Relacje polityczne miedzy Federacja Rosyjska i Unia Europejska.

1.1 Ewolucja stosunków na linii FR – UE w latach 1993 – 2004……….5
1.2 Stosunek Rosji do procesu poszerzenia Unii Europejskiej po 2004 roku……….9
1.3 Rosyjskie próby budowania przeciwwagi dla hegemonii USA w oparciu o Niemcy i Francje……….13


Rozdzial 2.
Wspólpraca gospodarcza i naukowo – techniczna miedzy Federacja Rosyjska i Unia Europejska.

2.1 Glówne kierunki relacji ekonomicznych na linii Federacja Rosyjska – Unia Europejska……….18
2.2 Rozwój współpracy naukowo – technicznej pomiedzy Federacja Rosyjska i Unia Europejska……….22


Rozdzial 3.
Wspólpraca miedzy Federacja Rosyjska i Unia Europejska w przedmiocie stworzenia wspólnego systemu bezpieczenstwa europejskiego……….26

Suplement
Miejsce Obwodu Kaliningradzkiego w relacjach na linii Federacja Rosyjska – Unia Europejska……….34

Zakończenie……….40
Streszczenie……….42
Bibliografia……….44

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>