Unia europejska – geneza, system organizacyjny, rozwój, wybitni przywódcy


Wstęp………… 3

Rozdzial 1
Sytuacja w Europie po zakonczeniu II Wojny swiatowej.

1.1. Zniszczenia wojenne i powojenny uklad sil………… 5
1.2. Niemcy po traktacie poczdamskim………… 11
1.3. Plan Marshalla………… 19


Rozdzial 2
Poczatki Unii Europejskiej i system funkcjonowania.

2.1. Geneza Unii Europejskiej………… 29
2.2. Zasady i cele funkcjonowania………… 34
2.3. Instytucje Unii Europejskiej………… 42


Rozdzial 3.
Idee organizacyjne Europy – Wybitni przywódcy.

3.1. Koncepcje integracji europejskiej ………… 50
3.2. Wybitni przywódcy – ojcowie Europy………… 56
3.3. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej………… 68


Rozdzial 4.
Proces integracji Polski z Unia Europejska

4.1. Motywy, cele i etapy integracji Polski z UE………… 74
4.2. Ramy instytucjonalne procesu integracji………… 84
4.3. Strategia integracyjna Polski ………… 89


Zakończenie………… 93
Bibliografia………… 97


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>