Uprawnienia kontrolne Panstwowej Inspekcji Pracy


Wstęp

Rozdzial I.
Geneza uprawnien kontrolnych Panstwowej

Inspekcji Pracy
Kontrola w naukach prawnych
Cel działania
Podstawy prawa miedzynarodowego dla uprawnien kontrolnych Panstwowej
Inspekcji Pracy
Ogólna charakterystyka uprawnien kontrolnych Panstwowej
Inspekcji Pracy


Rozdzial II.
Sprawowanie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy

Zakres podmiotowy
Przedmiot kontroli


Rozdzial III.
Przebieg kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy

Zakończenie
Akty prawne
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>