Uruchomienie firmy posredniczacej w obrocie nieruchomościami.


Wstęp

Rozdzial I.
Analiza rynku nieruchomosci komercyjnych w Polsce w latach 2003-2008

1. Pojecie rynku nieruchomosci
2. Czynniki kształtujące popyt
2.1. Pojecie popytu na rynku nieruchomosci komercyjnych
2.2. Czynniki kształtujące popyt na rynku nieruchomosci komercyjnych
3. Popyt na nieruchomosci biurowe i handlowe w latach 2003-2008
4. Czynniki kształtujące podaz
4.1. Pojecie podazy na rynku nieruchomosci komercyjnych
4.2. Czynniki kształtujące podaz na rynku nieruchomosci komercyjnych
5. Podaz nieruchomosci biurowych i handlowych w latach 2003-2008
6. Kształtowanie się cen nieruchomosci biurowych i handlowych na rynku w latach 2003-2008


Rozdzial II.
Wymogi prawne dotyczace zalozenia firmy posredniczacej w obrocie nieruchomosciami

1. Posrednictwo w obrocie nieruchomosciami
1.1. Na czym polega posrednictwo w obrocie nieruchomosciami
1.2. Rola pośrednika na rynku nieruchomosci
1.3. Transakcje na rynku nieruchomosci i wynagrodzenie posrednika
2. Wymagania prawne dotyczace uruchomienia firmy posredniczacej w obrocie nieruchomosciami
2.1. Wymogi ogólne
2.2. Wymogi szczególowe
2.3. Jak zdobyc licencje
2.4. Obowiazkowe ubezpieczenie OC
3. Okreslenie formy prawnej przedsiębiorstwa
3.1. Spólka z o.o.
3.2. Porównanie


Podsumowanie i wnioski koncowe
Bibliografia
Spis wykresów i rysunków

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>