Ustrój państwa polskiego w świetle Konstytucji marcowej 5/5 (10)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp ……….. 2

Rozdział I
Ustrój odrodzonej Polski do uchwalenia Konstytucji marcowej
1.1 Organy władzy lokalnej……….. 4
1.2 Przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego ……….. 9

Rozdział II

Projekty konstytucji w dobie Sejmu Ustawodawczego ……….. 14

Rozdział III

Zasady naczelne Konstytucji Marcowej ……….. 20

Rozdział IV

Sejm w świetle marcowej ustawy zasadniczej ……….. 27

Rozdział V

Prezydent wg postanowień Konstytucji marcowej ……….. 32

Rozdział VI
Rząd w konstytucji z 17 marca 1921r. ……….. 38

Zakończenie ……….. 42
Bibliografia ……….. 44

Oceń