Uszkodzenia układów korbowych silników spalinowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

1. Wstęp

2. Tłoki

2.1. Informacje ogólne
2.1.1. Ruch tłoka
2.1.2. Budowa tłoka
2.1.3. Zadania i warunki pracy tłoka
2.2. Uszkodzenia tłoków
2.2.1. Uwagi wstępne
2.2.2. Wady materiałowe
2.2.3. Uszkodzenia w poszczególnych strefach
2.2.3.1. Uszkodzenia denka tłoka
2.2.3.2. Pobocznica denka tłoka
2.2.3.3. Część pierścieniowa
2.2.3.4. Część prowadząca
2.2.3.5. Przegrzanie
2.2.3.5.1. Przegrzanie przy sprawnym układzie chłodzenia
2.2.3.5.2. Przegrzanie wskutek złego odprowadzania ciepła
2.2.3.6. Zniszczenia zmęczeniowe


3. Pierścienie tłokowe

3.1. Informacje ogólne
3.1.1. Zadania pierścieni tłokowych
3.1.2. Materiały i technologia pierścieni
3.1.3. Rozwiązania konstrukcyjne
3.1.3.1. Pierścienie uszczelniające
3.1.3.2. Pierścienie zgarniające
3.1.4. Ruch pierścienia
3.1.4.1. Siły działające na pierścień
3.1.4.2. Analiza przemieszczeń
3.2. Uszkodzenia pierścieni tłokowych uszczelniających
3.2.1. Rodzaje awarii
3.2.1.1. Awaryjne zużycie
3.2.1.2. Utrata sprężystości
3.2.1.3. Unieruchomienie pierścienia w rowku
3.2.1.4. Zatarcie
3.2.1.5. Pęknięcia i wyłamania pierścieni
3.2.2. Błędy, czyli przyczyny awarii pierścieni
3.2.2.1. Błędy wykonawcze
3.2.2.2. Niewłaściwe luzy
3.2.2.3. Zastosowanie niewłaściwego pierścienia
3.2.2.4. Awarie pierścieni w wyniku błędów i zużycia tulei
cylindrowej
3.2.2.5. Wadliwy montaż
3.2.2.6. Błędy eksploatacyjne
3.3. Uszkodzenia pierścieni zgarniających
3.3.1. Uwagi wstępne
3.3.2. Uszkodzenia


4. Sworznie tłokowe

4.1. Informacje ogólne
4.1.1. Budowa węzła konstrukcyjnego tłok-sworzeń
4.1.2. Materiały i technologia sworzni
4.1.3. Praca sworznia pływającego
4.1.4. Doprowadzenie oleju do sworznia
4.2. Uszkodzenia w węźle sworznia
4.2.1. Uszkodzenia powierzchni sworznia
4.2.1.1. Nadmierne zużycie sworznia
4.2.1.2. Zatarcie sworznia
4.2.2. Pękanie i połamanie sworznia
4.2.3. Błędy eksploatacyjne
4.2.4. Wysunięcie się sworznia
4.2.4.1. Rozwiązania konstrukcyjne zabezpieczeń
4.2.4.2. Wypadanie i niszczenie pierścieni osadowych
5. Korbowody

5.1. Informacje ogólne
5.1.1. Budowa korbowodu
5.1.2. Konstrukcja korbowodów
5.1.2.1. Korbowody silników rzędowych
5.1.2.2. Korbowody silników widlastych
5.1.3. Ruch korbowodu
5.2. Uszkodzenia korbowodu
5.2.1. Błędy eksploatacyjne
5.2.2. Błędy wykonawcze
5.2.2.1. Błędy materiałowe
5.2.2.2. Błędy obróbki i naprawy
5.2.2.3. Błędy montażowe
5.2.3. Uszkodzenia w wyniku błędów wykonawczych
5.2.3.1. Uszkodzenia w strefie łba korbowodu
5.2.4. Pęknięcia i przełomy
5.2.4.1. Pęknięcia w łbie korbowodu
5.2.4.2. Pęknięcia zmęczeniowe trzonu korbowodu
5.2.4.3. Przełomy doraźne trzonu korbowodu
5.2.4.4. Próby diagnozy
5.2.5. Błędy korbowodu bez konsekwencji dla niego samego

6. Stopy korbowodów

6.1. Informacje ogólne
6.1.1. Budowa stopy
6.1.2. Budowa śrub korbowodowych
6.2. Uszkodzenia i niszczenia stopy korbowodu
6.2.1. Obrócenie panewki w gnieździe
6.2.1.1. Błędy geometrii gniazda
6.2.1.2. Błędy montażu pokrywy
6.2.1.3. Pokaleczenie powierzchni styku pokrywy i stopy
6.2.1.4. Zbyt słabe dokręcenie śrub
6.2.1.5. Zbyt mocne dokręcenie śrub
6.2.1.6. Niewłaściwe śruby
6.2.2. Ratowanie korbowodu
6.2.3. Odkręcenie śrub korbowodowych
6.2.4. Odkręcenie lub poluzowanie jednej ze śrub
6.2.4.1. Przypadki
6.2.4.2. Ewakuacja panewki
6.2.5. Obustronne przełomy zmęczeniowe
6.2.5.1. Zmęczeniowe złamanie obydwu śrub
6.2.5.2. Przełom zmęczeniowy śruby i stopy
6.2.6. Przełom zmęczeniowy w śrubie
6.2.7. Pęknięcia śrub z przewężeniem
6.2.7.1. Niewłaściwy materiał
6.2.7.2. Warunki pracy
6.2.7.3. Zbyt silne dokręcenie
6.2.8. Zniszczenie gwintu śruby
6.2.9. Miejsca i przyczyny złamań zmęczeniowych w ścianach
stopy i pokrywy


7. Łożyska

7.1. Informacje ogólne
7.1.1. Budowa łożyska
7.1.1.1. Zespół gniazdo-panewka
7.1.1.2. Budowa panewki
7.1.1.3. Materiały łożyskowe
7.1.2. Praca łożyska ślizgowego
7.1.2.1. Ilość oleju
7.1.2.2. Prędkość obwodowa
7.1.2.3. Kąt pomiędzy powierzchniami
7.1.2.4. Luzy łożyskowe
7.1.3. Sposoby dostarczania oleju do łożysk
7.1.4. Oznakowania na panewkach
7.2. Uszkodzenia łożysk
7.2.1. Uwagi wstępne
7.2.2. Uszkodzenia stopu łożyskowego
7.2.2.1. Zanieczyszczenia
7.2.2.2. Brak oleju
7.2.2.3. Kawitacja
7.2.2.4. Korozja
7.2.2.5. Zmęczenie
7.2.2.6. Złe przyleganie stopu
7.2.2.7. Erozja
7.2.3. Uszkodzenia na skutek niedoboru oleju
7.2.3.1. Uszkodzenia pojedynczego łożyska
7.2.3.2. Zatarcie wszystkich łożysk
7.2.4. Deformacje panewek
7.2.4.1. Wielokątność
7.2.4.2. Siodłowatość
7.2.4.3. Utrata sprężystości
7.2.5. Obrócenie panewki w gnieździe
7.2.6. Uszkodzenia w wyniku błędów montażowych
7.2.6.1. Zbyt mały luz montażowy między czopem a panewką
7.2.6.2. Krawędzie styku panewek nie schodzą się po skręceniu
łożyska
7.2.6.3. Za wysokie półpanewki
7.2.6.4. Zbyt słabe dokręcenie łożyska
7.2.6.5. Języczki półpanewek nie pasują do rowków
7.2.6.6. Zbyt szerokie panewki
7.2.6.7. Półpanewki przesunięte poosiowo
7.2.6.8. Półpanewki mają różną szerokość
7.2.6.9. Półpanewki są wzajemnie przesunięte promieniowo
7.2.6.10. Panewki nie pasują do gniazda
7.2.7. Przebarwienie panewek
7.2.8. Połamanie panewki
7.2.9. Uszkodzenia w części środkowej
7.2.10. Błędy wykonawcze wału
7.2.10.1. Deformacja pojedynczego czopa
7.2.10.2. Błędy geometrii całego wału
7.2.11. Inne błędy
7.2.11.1. Korbowód
7.2.11.2. Drgania
7.2.12. Uszkodzenia pierścieni łożysk oporowych
7.2.12.1. Zbyt duży luz w łożysku
7.2.12.2. Źle remontowany półpierścień oporowy


8. Wały korbowe

8.1. Informacje ogólne
8.1.1. Budowa wałów
8.1.1.1. Wały stalowe kute
8.1.1.2. Wały odlewane
8.1.1.3. Wały składane
8.1.2. Materiały na wały korbowe
8.1.3. Obciążenia w wale korbowym
8.2. Uszkodzenia wałów korbowych
8.2.1. Ogólne przyczyny uszkodzeń
8.2.1.1. Błędy eksploatacyjne
8.2.1.2. Błędy wykonawcze
8.2.2. Błędy wykonawcze
8.2.2.1. Wały kute
8.2.2.2. Wały lane
8.2.3. Utrata geometrii osi i płaszczyzn głównych wału
8.2.3.1. Oś główna
8.2.3.2. Osi czopów korbowych
8.2.3.3. Sprawdzenie płaskości wału
8.2.4. Zużycie czopów
8.2.5. Pęknięcia i złamania wałów
8.2.6. Długość czopa korbowego a szerokość stopy korbowodu
8.3. Uszkodzenia wałów składowych
8.4. Tłumiki drgań
8.5. Przeciwciężary
8.5.1. Uwagi ogólne
8.5.2. Uszkodzenia przeciwciężarów
8.6. Koła zamachowe
8.6.1. Uwagi ogólne
8.6.2. Uszkodzenia koła zamachowego

Podsumowanie
Bibliografia

Uwaga: W pracy nie ma przypisów.

Oceń