Uwarunkowania przestepczosci nieletnich na przykładzie zakladu poprawczego w XYZ


Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Przestepczosc – zagadnienia wprowadzajace

Wprowadzenie ………..6
1.1. Definicja przestępstwa w świetle doktryny prawa karnego ………..6
1.2. Ustawowe znamiona przestepstw……….. 8
1.3. Etiologia zachowan przestepczych w doktrynach kryminologicznych ………..12
1.3.1. Biologiczne teorie przestepczosci ………..13
1.3.2. Przestepczosc w ujęciu socjologicznym ………..14


Rozdzial 2.
Nieletni jako specyficzny sprawca czynu karalnego

Wprowadzenie……….. 21
2.1. Przystosowanie społeczne……….. 22
2.2. Niedostosowanie społeczne ………..25
2.2.1. Próba zdefiniowania pojecia……….. 25
2.2.2. Niedostosowanie społeczne……….. 28
2.2.3. Rodzaje niedostosowania społecznego ………..33
2.3. Niedostosowanie społeczne nieletnich w świetle przepisów prawa……….. 35
2.4. Profilaktyka niedostosowania społecznego nieletnich ………..40


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan ………..43
3.2. Problem i hipotezy badawcze……….. 44
3.3. Zmienne i ich wskazniki………… 47
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze………… 50


Rozdzial 4.
Zarys przestepczosci nieletnich w województwie lódzkim w świetle statystyk w roku 2007 – 2008

4.1.Alkohol, a nieletni. 55
4.2. Narkomania nieletnich………… 57
4.3.Prostytucja i wykorzystywanie seksualne maloletnich (prostytucja przymuszona, zarobkowa, tzw. suvenirowa) 59
4.4 Subkultury mlodziezowe………… 60
4.5. Czyny karalne nieletnich………… 61
4.6. Przyczyny przestepczosci i demoralizacji……….. 65


Rozdzial 5.
Analiza wyników badan wlasnych.

5.1. Charakterystyka badanej grupy……….. 70
5.2. Zróznicowanie przestepczosci i przyczyny przebywania w Zakladzie w opinii wychowanków……….. 71
5.3. Srodowisko rodzinne jako jeden z czynników determinujacych przestepczosc nieletnich……….. 73
5.4. Sytuacja szkolna jako czynnik determinujacy wkraczanie nieletnich na droge przestępstwa ………..79
5.5. Uzywanie przez nieletniego środków psychoaktywnych jako czynnik warunkujacy wkraczanie na droge przestępstwa ………..82
5.6. Sposób spedzania wolnego czasu i przynaleznosc do grup rówiesniczych o charakterze destruktywnym a przestepczosc nieletnich……….. 85

5.7. Podsumowanie…….. 89


Zakończenie ………..91
Aneksy ………..92
Bibliografia ……….. 100
Spis tabel ………..103
Spis wykresów ……….. 104


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>