Wachlarz możliwości rynku kontraktów terminowych. 4.24/5 (25)


Wstęp 3

Rozdzial I
Istota kontraktów terminowych

1. Definicja kontraktów terminowych………6
2. Historia rynków terminowych………12
3. Rodzaje transakcji na gieldach terminowych………16
3.1. Transakcje hedgingowe………17
3.2. Transakcje arbitrazowe ………18
3.3. Transakcje spekulacyjne ………22


Rozdzial II
Zasady działania kontraktów terminowych

1. Okreslenie warunków kontraktów futures ………26
2. Ceny terminowe i ceny gotówkowe ………30
3. Infrastruktura rynku terminowego ………40
3.1. Ring gieldowy ………41
3.2. Izba rozliczeniowa ………47
4. Analiza prawna i rachunkowa kontraktów terminowych ………53


Rozdzial III
Strategie zabezpieczajace z wykorzystaniem kontraktów terminowych

1. Kontrakty terminowe na waluty ………60
2. Kontrakty terminowe na stopy procentowe ………67
3. Kontrakty terminowe na indeksy akcji ………77


Zakończenie ………86
Literatura ………88

Oceń