Wpływ komunikacji masowej na procesy integracyjne w społeczeństwie.


Wstęp.

Rozdział I.
Rozwój komunikacji w perspektywie zmian cywilizacyjnych na przestrzeni dziejów.

1.1. Ewolucja człowieka, a początki komunikowania symbolicznego.
1.2. Pismo i alfabet podstawą komunikacji społecznej w Starożytności.
1.3. Koncepcja człowieka jako istoty społecznej w starożytnej myśli filozoficznej.
1.4. Rozwój prasy jako początek komunikowania masowego.

Rozdział II.
Początki komunikowania masowego i jego wpływ na zmiany społeczne w XIX wieku i pierwszej połowie XX w.

2.1. Nowoczesne społeczeństwo XIX wieku. Nowe koncepcje społeczno-polityczne.
2.2. Rewolucja technologiczna. Początek ery mediów masowych.
2.3. Propaganda jako instrument wpływu, manipulacji i jednoczenia ludzi.
2.3.1. Historia propagandy.
2.3.2. Specyfika przekazu propagandowego.

Rozdział III.
Rola mediów w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa.

3.1. Kultura jako czynnik integrujący społeczeństwo.
3.1.1. Kultura narodowa.
3.1.2. Kultura masowa.
3.2. Postęp techniczny w dziedzinie komunikowania i jego wpływ na człowieka.
3.3. Polski rynek mediów. Misja, a realia wolnego rynku.
3.4. Przekaz medialny i jego odbiór.
3.5. Społeczeństwo informacyjne. Szanse i zagrożenia.

Zakończenie.
Bibliografia.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>