Wpływ konsumenta na jakość wytwarzanych wyrobów.


Wstęp………4
Cel………6

Rozdział 1.
Co to jest jakość?

3.1. Pojęcie jakości………7
3.2. Jakość z punktu widzenia konsumenta i producenta……… 9
3.3. Parametry jakości………12
3.4. Specyfikacje jakościowe………12
3.5. Produkty niematerialne i niepowtarzalne a jakość………14
3.6. Implikacja pojęcia jakości………14
3.7. Jakość w XXI wieku………16

Rozdział 2.
Elementy TQM

4.1. Wprowadzenie………18
4.2. Kluczowe pojęcia i zasady TQM………21
4.2.1. jakość produktu ……… 21
4.2.2. zero defektów ………21
4.2.3 benchmarking ………22
4.2.4. osobiste zaangażowanie każdego pracownika ………22
4.2.5. skuteczna otwarta komunikacja ………23
4.2.6. empowerment i delegowanie ………23
4.2.7. synergia pracy zespołu ………23
4.2.8. uznanie i nagrody ………23
4.2.9. ciągłe doskonalenie ………24
4.3. TQM – podstawy filozofii ………24

Rozdział 3.
Metody zarządzania jakością

5.1. analiza rodzajów i skutków możliwych błędów – FMEA ……… 29
5.1.1. miejsce zastosowania metody ………29
5.1.2. typy FMEA ………31
5.1.3. 4 fazy FMEA ……… 31
5.2. Metoda Taguchi ………41
5.2.1. jakość w metodzie Taguchi ………42
5.2.2. 3 etapy planowania produkcji wg Taguchi ………45
5.3. Filozofia pracy – Kaizen ………47
5.4. Metoda QFD – najważniejsza metoda zarządzania jakością produktu przez konsumenta ………52
5.4.1. wprowadzenie do metody ……… 53
5.4.2. przebieg metody – 15 faz ………61
5.4.3. dalsze działania planowe ………74

Rozdział 4.
Metody oceny pomiarów satysfakcji konsumentów ……… 77

6.1. Metody oceny informacji ……… 80
6.1.1. średnia ocen ………80
6.1.2. współczynnik zmienności cen ……… 81
6.1.3. metody graficzne ………83
6.1.4. indeks satysfakcji konsumenta ……… 84
6.1.5. metody multiwarjacyjne ………84

Podsumowanie……… 86
Literautra………87

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>