Wpływ polityki wladz samorzadowych na rozwój małych i srednich przedsiebiorstw


Wstęp………2

Rozdzial I.
Istota rozwoju regionalnego.

1.1 Rozwój regionalny w Narodowym Planie Rozwoju……….4
1.2 Pojecie i istota lokalnego rozwoju gospodarczego……….5
1.3 Cele oraz kierunki kształtowania lokalnej polityki gospodarczej……….10
1.4 Czynniki rozwoju lokalnego……….12
1.5 Kierunki procesów rozwojowych – perspektywy małych i srednich przedsiebiorstw……….16
1.6 Znaczenie Strategii Lizbonskiej………19

Rozdzial II.
Rozwój regionalny a male i srednie przedsiębiorstwa.

2.1 Wyodrebnienie sektora małych i srednich przedsiebiorstw……….21
2.1.1 Male przedsiębiorstwa………22
2.2 Średnie i duze przedsiębiorstwa………26
2.3 Zarządzanie rozwojem regionu przez przedsiebiorczosc małych i srednich przedsiebiorstw………32
2.4 Przedsiebiorczosc i konkurencja regionalna jako element rozwoju……….36
2.5 Partnerstwo regionalne……….39
2.6 Informacja w regionie a rozwój konkurencyjnosci……….44

Rozdzial III.
Polityka wladz samorzadowych wobec rozwoju sektora małych i srednich przedsiebiorstw.

3.1 Stosunek wladz samorzadowych do rozwoju lokalnego………48
3.2 Formy wsparcia dla sektora małych i srednich przedsiebiorstw………53
3.3 Korzysci ze współpracy małych i srednich przedsiebiorstw z wladzami samorzadowymi……….61

Rozdzial IV.
Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej małych i srednich przedsiebiorstw w województwie xyz.

4.1 Sytuacja gospodarcza badanego województwa ………68
4.2 Rozwój sektora małych i srednich przedsiebiorstw w latach 2003-2005 w województwie xyz………70
4.3 Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej małych i srednich przedsiebiorstw regionu xyz……….74

Zakończenie………78
Bibliografia………79

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>