Wpływ ustawienia kata wyprzedzenia zaplonu na rozrzuty w przebiegach cisnien czterosuwowego silnika spalinowego


Wykaz wazniejszych oznaczen.
Wstęp……….. 4

Rozdzial I.
Niepowtarzalnosc kolejnych cykli pracy w silniku o zaplonie iskrowym.

1. Wprowadzenie……….. 6
2. Wskazniki zalezne od cisnienia w komorze spalania ……….. 6
3. Przyczyny powstawania niepowtarzalnosci kolejnych cykli pracy silnika 7
4. Metody zmniejszania niepowtarzalnosci kolejnych cykli pracy silnika……….. 7
5. Kryterium oceny niepowtarzalnosci kolejnych cykli pracy silnika……….. 8


Rozdzial II.
Pomiar cisnien szybkozmiennych, indykowanie silnika.
9
1. Wprowadzenie……….. 9
2. Rodzaje indykatorów……….. 10
3. Aparatura badawcza……….. 12
4. Elementy ukladu pomiarowego……….. 14
4.1. Przetworniki cisnien……….. 14
4.2. Znaczniki kata obrotu walu i przetworniki polozenia tloka……….. 17
4.3. Wzmacniacze……….. 19
4.4. Rejestratory i analizatory przebiegów……….. 19
5. Rodzaje wykresów indykatorowych……….. 22


Rozdzial III.
Mechanizmy powstawania zwiazków toksycznych i czastek stalych w silnikach spalinowych o ZI oraz ich kontrola.

1. Mechanizmy powstawania CH, CO, NOx i czastek stalych……….. 26
2. Kontrola powstawania zwiazków toksycznych w cylindrze silnika……….. 28


Rozdzial IV
Uklady zaplonowe bezstykowe.
31
1. Wstęp……….. 31
2. Bezstykowe uklady zaplonowe……….. 31
2.1. Czujniki hallotronowe……….. 32


Rozdzial V
Badania hamowniane.

1. Cel, zakres i przedmiot pracy……….. 35
2. Plan pracy i zakres badan……….. 36
3. Stanowisko badawcze……….. 36
3.1. Stanowisko silnikowe – informacje ogólne……….. 36
3.2. Charakterystyka badanego silnika……….. 38
3.3.System do pomiaru parametrów szybkozmiennych w zastosowaniu do silnika o ZI……….. 39
3.4. Sterowanie momentem i predkoscia obrotowa silnika……….. 45
3.5. Analiza składników toksycznych i wyznaczanie wspólczynnika nadmiaru powietrza ?………..46


Rozdzial VI.
Wyniki badan i analiza.

1. Badanie wpływu kata wyprzedzenia zaplonu na niepowtarzalnosc kolejnych cykli pracy silnika.
1.1. Okreslenie zaleznosci niepowtarzalnosci cisnien maksymalnych obiegu pracy COVPmax od wspólczynnika nadmiaru powietrza ??oraz kata wyprzedzenia zaplonu……….. 52
1.2. Okreslenie zaleznosci niepowtarzalnosci srednich cisnien indykowanych COVpi od wspólczynnika nadmiaru powietrza ??oraz kata wyprzedzenia zaplonu……….. 55
1.3. Analiza wykresów indykatorowych otrzymanych na podstawie badan……….. 58
1.4. Histogramy srednich i maksymalnych cisnien indykowanych……….. 68
1.5. Okreslenie zaleznosci momentów zredukowanych Mor od kata wyprzedzenia zaplonu………..
1.6. Okreslenie zaleznosci zredukowanej mocy efektywnej od wspólczynnika nadmiaru powietrza ?……….. 77
1.7. Emisja podstawowych składników toksycznych……….. 78


Podsumowanie i wnioski……….. 81
Literatura……….. 82
Zalaczniki……….. 83


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>