Współpraca transatlantycka w walce z terroryzmem międzynarodowym. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

7 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa obszaru euroatlantyckiego

1.1. Pojęcie oraz klasyfikacja terroryzmu………… 8
1.2. AL – Kaida …………11
1.2.1. Przebieg ataku terrorystycznego na World Trade Centre w 2001 roku………… 15
1.2.2. Wielowymiarowość skutków ataku………… 16


Rozdział II
Polityka Stanów Zjednoczonych wobec terroryzmu po 11 września 2001 roku

2.1. Istytucjonalne struktury antyterrorystyczne………… 18
2.1.1. NATO………… 19
2.1.2. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrzneg…………23
2.2. Prawne podstawy walki z terroryzmem …………24
2.2.1 Narodowa Strategia Walki z Terroryzmem z 2003 roku …………24
2.2.2. Homeland Security Act …………25
2.2.3. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa USA z 2010 roku………… 27
2.2.4. Narodowa Strategia USA z 2011 roku …………29


Rozdział III
Polityka Unii Europejskiej po ataku Z 11 września 2001 roku

3.1. Instytucjonalne struktury antyterrorystyczne …………31
3.1.1. Cepol …………31
3.1.2. COSI …………32
3.1.3. Eurojust………… 33
3.1.4. Europol …………34
3.1.5. Frontex …………35
3.2. Prawne podstawy walki z terroryzmem …………37
3.2.1. Deklaracja z 14 września 2001 roku………… 37
3.2.2. Europejska Strategia Bezpieczeństwa z 2003 roku …………39
3.2.3. Deklaracja w Sprawie Zwalczania Terroryzmu z 2004 roku………… 40
3.2.4. Konwencja Warszawska I i II z 2005 roku …………41


Rozdział IV
Współpraca transatlantycka

4.1. Współpraca w ramach walki z terroryzmem …………44
4.1.1. Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Europolem z 2001 roku …………44
4.1.2. Passenger Name Record …………46
4.1.3. Porozumienie o ekstradycji i wzajemnej pomocy prawnej………… 49
4.1.4. Deklaracja o zwalczaniu terroryzmu z 2004 roku …………50
4.1.5. Deklaracja w sprawie terroryzmu z 2010 roku …………51


Zakończenie …………54
Bibliografia………… 57
Spis rysunków………… 60

Oceń