Wykorzystanie środków UE przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Fundusze Unii Europejskiej – ujecie teoretyczne

1.1 Rodzaje funduszy strukturalnych……….6
1.2 Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych……….12
1.3 Konsekwencje wynikajace z zasad funkcjonowania funduszy europejskich……….15
1.4 Rola funduszy strukturalnych w rozwoju regionalnym i lokalnym……….18


Rozdzial II
Źródła finansowania inwestycji przez jednostke samorządu terytorialnego

2.1 Fundusze strukturalne jako źródła finansowania inwestycji gmin w Polsce……….25
2.2 Programy pomocowe UE jako instrumenty realizacji polityki rozwoju……….29
2.3 Udział środków unijnych i krajowych w realizacji inwestycji……….31
2.4 Czynniki determinujace absorpcje unijnych środków pomocowych……….35


Rozdzial III
Gmina Przelewice jako przyklad inwestycji realizowanych w ramach funduszy unijnych

3.1 Charakterystyka gospodarcza Gminy Przelewice……….37
3.2 Zakres i sposób finansowania inwestycji w Gminie Przelewice……….41
3.3 Perspektywy dalszego inwestowania w rozwój Gminy Przelewice i źródła pozyskiwania……….49


Wnioski koncowe……….51
Bibliografia……….52

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>