Wzrost gospodarczy.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp.

Rozdzial I.
Wzrost gospodarczy – istota i czynniki.

1. Zagadnienia ogólne.
2. Pojecie wzrostu gospodarczego.
3. Glówne bariery teoretyczne i praktyczne.
4. Metodyka pomiaru. Zmiany statystyczne.


Rozdzial II.
Proces wzrostu gospodarczego jako proces determinujacy rozwój spoleczny i warunki zycia ludnosci.

1. Wpływ jednostki, rodziny oraz spoleczenstwa.
2. Jakość czynnika ludzkiego i kapitału społecznego we wzroscie.
3. Nierówności społeczne jako szansa i zagrozenie. Poziom zycia ludnosci.


Rozdzial III.
Wzrost gospodarczy a charakter ustrojowy państwa i inne aspekty polityczne i instytucjonalne.

1. Wzrost gospodarczy w krajach o charakterze dyktatorskim.
2. Rola administracji publicznej.
3. Integracja i handel miedzynarodowy.
4. Polityka fiskalna i monetarna.
5. Inflacja.
6. Normy prawne.


Zakończenie.
Bibliografia.
Literatura.Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.