Zagrozenie wojna nuklearna na tle konfliktu kubanskiego.


Wstęp………3

Rozdzial I
Stosunki amerykansko – kubanskie

1. Charakterystyka panstw bioracych udzial w konflikcie………5
2. Rzady Batisty, dojscie do wladzy Fidela Castro………6
3. Inwazja w Zatoce swin – próba obalenia rzadów Castro………8


Rozdzial II
Pogorszenie się stosunków amerykansko- kubanskich

1. Zamieszczenie rakiet radzieckich na Kubie………11
2. Wykrycie rakiet radzieckich na Kubie………12
3. Zerwanie stosunków z Kuba i ogloszenie blokady wyspy………14


Rozdzial III
Skutki kryzysu kubanskiego

1.Grozba wybuchu wojny nuklearnej………16
2. Rozmowy Kennedyego i Chruszczowa………17
3. Pokojowe zazegnanie konfliktu………18


Zakończenie………20
Biblografia………22
Aneks………23


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>