Zarządzanie dzialalnoscia przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.(przedsiebiorstwo transportowe)

I Wstęp………2

II Profil i zakres działania firmy XYZ………4

1) Charakterystyka ogólna………4
2) Zamierzenia na przyszlosc………6

III Plan strategiczny………7

1) Wprowadzenie………7
2) Analiza strategiczna metoda SWOT………9
3) Pozycja firmy na rynku………15
4) Wybór i wdrozenie strategii………17

IV .Plan marketingowy………19

1) Wprowadzenie………19
2) Rynek usług transportowych………20
3) Analiza konkurencji………22
4) Segment docelowy………26
5) Wybór rynku docelowego………28
6) Cele marketingowe………29
7) Strategia marketingowa………30
8) Strategia uslugi………31
9) Strategia cenowa………32
10) Strategia dystrybucji………34
11) Strategia promocji………35

V .Plan organizacyjny………38

1) Wprowadzenie………38
2) Organizacja pracy i zasoby ludzkie………39
3) System plac i koszty zatrudnienia………41
4) Kursy i szkolenia………42
5) Zakupy inwestycyjne………43
6) Kredytowanie………45
7) Znak firmowy i koncesja na przewozy miedzynarodowe………46

VI .Plan finansowy………47

1) Zestawienie kosztów działalnosci………47
2) Rachunki wyników………48
3) Bilanse………50
4) Cash flow (przeplyw gotówki)………51
5) Próg rentownosci (BEP)………53
6) Analiza wskaznikowa………55
7) Ocena efektywnosci inwestycji………62
8) Wnioski………64

VII .Podsumowanie………66
VIII .Literatura………68
Zalaczniki………71

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>