Zarządzanie dzialalnoscia przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.(przedsiebiorstwo transportowe)

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.

I Wstęp………2

II Profil i zakres działania firmy XYZ………4

1) Charakterystyka ogólna………4
2) Zamierzenia na przyszlosc………6

III Plan strategiczny………7

1) Wprowadzenie………7
2) Analiza strategiczna metoda SWOT………9
3) Pozycja firmy na rynku………15
4) Wybór i wdrozenie strategii………17

IV .Plan marketingowy………19

1) Wprowadzenie………19
2) Rynek usług transportowych………20
3) Analiza konkurencji………22
4) Segment docelowy………26
5) Wybór rynku docelowego………28
6) Cele marketingowe………29
7) Strategia marketingowa………30
8) Strategia uslugi………31
9) Strategia cenowa………32
10) Strategia dystrybucji………34
11) Strategia promocji………35

V .Plan organizacyjny………38

1) Wprowadzenie………38
2) Organizacja pracy i zasoby ludzkie………39
3) System plac i koszty zatrudnienia………41
4) Kursy i szkolenia………42
5) Zakupy inwestycyjne………43
6) Kredytowanie………45
7) Znak firmowy i koncesja na przewozy miedzynarodowe………46

VI .Plan finansowy………47

1) Zestawienie kosztów działalnosci………47
2) Rachunki wyników………48
3) Bilanse………50
4) Cash flow (przeplyw gotówki)………51
5) Próg rentownosci (BEP)………53
6) Analiza wskaznikowa………55
7) Ocena efektywnosci inwestycji………62
8) Wnioski………64

VII .Podsumowanie………66
VIII .Literatura………68
Zalaczniki………71

 


Odblokuj, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.