Zbiornik kwadratowy zelbetonowy podziemny na wodeWstęp

Rozdzial I
Charakterystyka Zbiorników zelbetonowych

1.1. Stosowane ksztalty
1.1.1. Charakterystyka zbiorników o przekroju prostokatnym.
1.2. Zasady obliczania zbiorników
1.2.1. Konstrukcja zbiorników monolitycznych i prefabrykowanych o rzucie prostokatnym
1.2.1.1. Uwagi wstepne
1.2.1.2. Przekrycie
1.2.1.3. Sciany
1.2.1.4. Dno zbiornika
1.2.1.5. Dylatacje i sposoby posadowienia
1.2.1.6. Przyklady wykonanych obiektów
1.3. Zasady wymiarowania i zbrojenia scian i den w zbiornikach cylindrycznych


Rozdzial 2
Wybrane zagadnienia technologiczne majace wpływ na konserwacje zbiorników

2.1. Zabezpieczenie zbiorników przed cieczami agresywnymi
2.1.1. Uwagi wstepne
2.1.2. Pokrycia ochronne organiczne
2.1.3. Wykladziny i pokrycia ochronne nieorganiczne
2.2. Szczelnosc zbiorników
2.2.1. Uwagi wstepne
2.2.2. Uszczelnienie powierzchni scian
2.2.3. Przerwy dylatacyjne


Rozdzial 3
Bledy wykonawstwa

3.1. Zle przyjecie schematu statycznego
3.2. Wadliwie przyjety przekrój zbrojenia
3.3. Niepoprawnie wykonane wykladziny wodoodpornej zbiornika
3.4. Zle przygotowane podloze gruntowe
3.5. Zle wykonany torkret ochraniajacy przed korozja struny lub kable sprezajace
3.6. Nieprawidlowe obsypywanie zbiorników
3.7. Nieprawidlowo wykonany beton lub wadliwe betonowanie scian lub dna zbiornika
3.8. Nieprawidlowo wykonane przerwy dylatacyjne


Bibliografia
Normy i przepisy bedace podstawa projektu
Spis rysunków

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>