Zewnętrzne i wewnętrzne oględziny zwłok. 4.3/5 (27)

1 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Nauka o śmierci (tanatologia)

a) Pojęcie i definicja śmierci
b) Rodzaje i przyczyny śmierci
c) Objawy występujące po śmierci. Śmierć kliniczna.
d) Ustalenie czasu śmierci

Rozdział II
Znamiona śmierci

a) Plamy pośmiertne
b) Stężenie pośmiertne
c) Oziębienie pośmiertne
d) Bladość pośmiertna
e) Wysychanie pośmiertne

Rozdział III
Oględziny zwłok i miejsce ich znalezienia

a) Stwierdzenie zgonu
b) Zewnętrzne i wewnętrzne oględziny zwłok i zabezpieczenie śladów
c) Udział zwierząt w rozkładzie zwłok

Rozdział IV
Wyniki badań

a) Błędy w oględzinach zwłok
b) Błędy w oględzinach miejsca

Zakończenie
Bibliografia

Oceń