Zmiany na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Rynek

1.1. Istota rynku kapitalowego……….4
1.2. Ryzyko wystepujace na rynku kapitalowym……….8
1.3. Instytucje rynku kapitalowego……….10
1.4. Funkcje rynku kapitalowego……….14

Rozdzial 2.
Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce

2.1. Powstanie Gieldy Papierów Wartosciowych……….16
2.2. Historia Gieldy……….17
2.3. Władze Gieldy……….20
2.4. Instytucje KDPW……….21
2.5. Czlonkowie Gieldy……….22

Rozdzial 3.
Funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie

3.1. Rynek pierwotny ……….23
3.2. Rynek wtórny……….24
3.3. Instrumenty gieldowe……….25
3.4. Notowania na gieldzie……….31
3.5. System obrotu gieldowego……….35
3.6. Procedura wejscia na gielde……….37

Rozdzial 4.
Rozwój Gieldy Papierów Wartosciowych

4.1. Ilosc notowanych spólek……….40
4.2. Kapitalizacja gieldy……….43

Wnioski……….47
Bibliografia……….48
Spis wykresów……….51
Spis rysunków……….52
Spis tabel


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>