Zmiany na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Rynek

1.1. Istota rynku kapitalowego……….4
1.2. Ryzyko wystepujace na rynku kapitalowym……….8
1.3. Instytucje rynku kapitalowego……….10
1.4. Funkcje rynku kapitalowego……….14

Rozdzial 2.
Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce

2.1. Powstanie Gieldy Papierów Wartosciowych……….16
2.2. Historia Gieldy……….17
2.3. Władze Gieldy……….20
2.4. Instytucje KDPW……….21
2.5. Czlonkowie Gieldy……….22

Rozdzial 3.
Funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie

3.1. Rynek pierwotny ……….23
3.2. Rynek wtórny……….24
3.3. Instrumenty gieldowe……….25
3.4. Notowania na gieldzie……….31
3.5. System obrotu gieldowego……….35
3.6. Procedura wejscia na gielde……….37

Rozdzial 4.
Rozwój Gieldy Papierów Wartosciowych

4.1. Ilosc notowanych spólek……….40
4.2. Kapitalizacja gieldy……….43

Wnioski……….47
Bibliografia……….48
Spis wykresów……….51
Spis rysunków……….52
Spis tabel
Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.