Psychologiczne uwarunkowania skutecznych rozmów handlowych.


Wstęp.

Rozdzial 1.
Komunikacja interpersonalna w literaturze przedmiotu.

1.1 Istota procesu komunikacji.
1.2 Formy komunikowania.
1.3 Zaklócenia w procesię komunikacji.

Rozdzial 2.
psychologiczne determinanty kontaktów

z klientami.
2.1 Typy osobowosci klienta a skuteczna komunikacja.
2.2.Komunikacja werbalna i pozawerbalna.
2.3 Tworzenie dobrego klimatu rozmowy – zachowania wspierajace i obronne.

Rozdzial 3.
Techniki prowadzenia rozmów handlowych.28

3.1 Style, narzedzia i techniki skutecznego komunikowania się z klientem
3.2 Prawidlowe prowadzenie rozmów telefonicznych.
3.3 Podstawowe zasady negocjowania.
3.4 Miejsce technik NLP w rozmowach handlowych.

Rozdzial 4.
Techniki i psychologiczne uwarunkowania skutecznych rozmów z klientami – Badania wlasne

4.1 Cel i metoda badania.
4.2 Wyniki badania i ich analiza

Zakończenie.
Bibliografia.
Spis tabel.
Spis rysunków.
Zalaczników.
Streszczenie.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>