Rodzaje i strategie zapobiegania dyskryminacji kobiet na wspólczesnym rynku pracy w Polsce

Wstęp……….7

Rozdzial I
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy

1. Pojecie dyskryminacji i jej rodzaje……….10
2. Pojecie rynku pracy i jego czynniki……….14
3. Sytuacja kobiet i ich miejsce na rynku pracy……….20
4. Macierzynstwo w odniesieniu do pojecia dyskryminacji……….24
5. Praca zawodowa, a domowa kobiet – podstawowe wskazniki……….30


Rozdzial II
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w świetle prawa i feminizmu

1. W świetle kodeksu pracy……….41
2. W świetle zalozen współczesnego feminizmu……….46


Rozdzial III
Strategie zapobiegania dyskryminacji kobiet na rynku pracy

1. Projekty przeciwdzialajace dyskryminacji kobiet……….52
2. Równosc plci w kampaniach spolecznych……….60


Rozdzial IV
Metodologiczne hipotezy badan wlasnych

1. Przedmiot i cel badan……….70
2. Problemy i hipotezy badan wlasnych……….72
3. Metody, techniki oraz narzedzia badan wlasnych……….74
4. Zmienne i wskazniki badan wlasnych……….78
5. Organizacja i teren badan……….79


Rozdzial V
Rodzaje i strategie zapobiegania dyskryminacji kobiet na wspólczesnym rynku pracy w Polsce – analiza badan wlasnych

1. Poczucie dyskryminacji i jej przejawy w zakladach pracy ankietowanych kobiet……….87
2. Rynek pracy a macierzynstwo……….93
3. Molestowanie seksualne i przemoc psychiczna wobec kobiet w miejscu pracy……….99


Zakończenie……….104
Bibliografia……….107
Spis tabel, wykresów, schematów i ilustracji……….111
Aneks……….114

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>