Procesy i działania restrukturyzacyjne.

Wstęp…….4

Rozdzial I

Restrukturyzacja przedsiebiorstw – zagadnienia teoretyczne.

1.1. Pojecie, istota i cel restrukturyzacji……..7
1.2. Rodzaje i obszary restrukturyzacji…….15
1.2.1. Restrukturyzacja przedmiotowa…….17
1.2.2. Restrukturyzacja podmiotowa……..20
1.3. Warunki powodzenia restrukturyzacji……..26
1.4. Bariery restrukturyzacji……..27
1.5. Pojecie, istota, cel oraz korzysci metody spin-off……..29


Rozdzial II
Charakterystyka Zakladu Odazotowania Gazu ‚XXX’ w XXX.

2.1. Historia zakladu……..31
2.2. Przedmiot działalnosci…….34
2.3. Technologia przetwarzania gazu ziemnego…….35
2.3.1. Instalacja odazotowania gazu…….37
2.3.2. Instalacja helowa……..39
2.4. Zasady organizacji i funkcjonowania…….41
2.5. Zatrudnienie……..42
2.6. Rozwój działalności i sytuacji handlowej spólki…….47


Rozdzial III
Restrukturyzacja Zakladu Odazotowania Gazu ‚XXX’ w XXX.

3.1. Charakterystyka problemu restrukturyzacji…….49
3.2. Program restrukturyzacji……..50
3.3. Wdrazanie I etapu procesu restrukturyzacji…….52
3.3.1. Restrukturyzacja zatrudnienia……..55
3.3.2. Wydzielenie działalności pomocniczej……..59


Rozdzial IV
Analiza restrukturyzacji Zakladu Odazotowania Gazu ‚XXX’ w XXX.

4.1. Ocena restrukturyzacji……..68

Zakończenie…….73
Spis rysunków…….75
Spis tabel…….76
Spis wykresów…….78
Bibliografia……..79

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>