Politologia Terroryzm

Kurdowie – naród zapomniany przez swiat.


Wstęp………2.

Rozdzial 1.
Geneza problemu kurdyjskiego.

1.1. Polozenie geopolityczne Kurdystanu
1.2. Pochodzenie Kurdów………9.
1.3. Historia Kurdów………11.
1.4. Konkluzje………18.

Rozdzial 2
Tozsamosc narodowa Kurdów

2.1. Jezyk Kurdów………19.
2.2. Religia Kurdów………25.
2.3. Kultura, tradycja i nauka………33.
2.4. Kurdowie jako mniejszosc narodowa……….38.
2.5. Konkluzje………44

Rozdzial 3.
Dazenia niepodleglosciowe kurdów.

3.1. Rola trybalizmu w dazeniach narodowotwórczych………45.
3.2. Dazenia niepodleglosciowe tureckich Kurdów………48.
3.3. Dazenia niepodleglosciowe irackich Kurdów………56.
3.4. Perspektywy powstania państwa kurdyjskiego………64.
3.5. Konkluzje………66.

Zakończenie………67.
Bibliografia………69.
...

więcej

Tradycja jarmarków Polski wschodniej na przykładzie miasta Leczna od czasów najdawniejszych po XX wiek


Wstęp………3

Rozdzial 1
Rozwój jarmarków na ziemiach polskich.

1.1. Handel na ziemiach polskich w okresie X – XII wieku………4
1.2. Handel na ziemiach polskich w okresie XIII – XV wieku………7
1.3. Handel w Rzeczypospolitej w okresie XVI – XVII wieku………9
1.4. Handel w okresie rozbiorów………12
1.5. Handel w Polsce powojennej………15

Rozdzial 2
Rys historyczny Lecznej.

2.1. Ziemie polskie, na których powstalo miasto Leczna………17
2.2. Lokalizacja Lecznej i jej rozwój do XVI wieku………20
2.3. Leczna w okresie XVII – XVIII wieku………23
2.4. Leczna w okresie XIX – XX wieku………26

Rozdzial 3
Jarmarki w Lecznej.

3.1. Leczna osrodkiem handlu………31
...

więcej

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczenstwa Unii Europejskiej w świetle Traktatu Lizbonskiego


Slowa kluczowe……….3
Streszczenie……….3
Wstęp……….4

Rozdzial 1
Unia Europejska jako aktor stosunków miedzynarodowych

1.1 Idea integracji Unii Europejskiej……….5
1.2 Rola miedzynarodowa Unii Europejskiej……….11
1.3 Stosunki zewnetrzne Unii Europejskiej……….14


Rozdzial 2
Geneza, cele i instrumenty wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa

2.1 Powstanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa……….17
2.2 Zalozenia i cele Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa……….21
2.3 Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa ……….23


Rozdzial 3
Instytucje wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa w świetle Traktatu Z Lizbony

3...

więcej

Europejska Polityka Bezpieczenstwa i Obrony jako Instrument Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa – Udział Polski.


Wstęp………3

Rozdzial I
Kształtowanie EPBiO

1.1 Geneza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa Unii Europejskiej………6
1.2 Europejska Polityka Bezpieczenstwa i Obrony jako instrument WPZiB……….15

Rozdzial II
Udział Polski w procesię kształtowania WPZiB oraz EPBiO

2.1 Struktury odpowiedzialne za realizacje WPZiB oraz EPBiO w Polsce………29
2.2 Strategia Bezpieczenstwa Polskiego jako stanowisko w kwestii WPZiB oraz EPBiO………32
2.3 Zaangazowanie Polski w WPZiB oraz EPBiO w praktyce………36

Rozdzial III
WPZiB oraz EPBiO wobec panstw zrzeszonych we Wspólnocie Niepodleglych Panstw

3.1 Partnerstwo strategiczne z Federacja Rosyjska………48
3.2 Kraje Azji Srodkowej………53
3...

więcej

Federacja Rosyjska a Unia Europejska w okresie prezydentury Wladymira Putina.


Wstęp

Rozdzial I
Prezydentura Wladymira Putina w Rosji w latach 2000-2008

1. Historia Rosji do konca XX wieku
2. Zarys biografii Wladymira Putina
3. Charakterystyka prezydentury Wladymira Putina w latach 2000-2004 i 2004-2008
4. Priorytety prezydentury Wladymira Putina wobec Unii Europejskiej oraz cele w zakresię wzajemnej współpracy miedzy stronami


Rozdzial II
Rosja i Unia Europejska-pozycja polityczna i gospodarcza na swiecie w latach 2000-2008

1. Charakterystyka gospodarki Rosji oraz jej pozycji gospodarczej na swiecie w latach 2000-2008
2. Pozycja gospodarcza Unii Europejskiej na swiecie w latach 2000-2008
3. Pozycja geopolityczna Rosji na swiecie w latach 2000-2008
4...

więcej

Budowa bezpieczenstwa narodowego Polski w ramach integracji z Europa.


Wstęp

Rozdzial I.
Bezpieczeństwo Polski w ujęciu historycznym

1.1. Przedstawienie podstawowych pojęćz zakresu bezpieczenstwa
1.2. Polska do 1945 roku
1.3. Polska w latach 1945-1989
1.4. Polska w procesię integracji ze wspólnotami europejskimi
1.4.1. Polska a Unia Europejska
1.4.2. Polska w NATO
1.4.3. Czlonkostwo Polski w Radzie Europy oraz Organizacji Wspólpracy Gospodarczej i Rozwoju

Rozdzial II.
Analiza i ocena bezpieczenstwa narodowego Polski po 1945 roku

2.1. Przedmiot i cel badan, problemy, hipotezy badawcze
2.2. Metody, narzedzia i techniki badawcze
2.3. Charakterystyka grup badawczych i terenu badan
2.4. Wnioski

Rozdzial III.
Antycypacja bezpi...

więcej

Możliwościpojednania Korei Poludniowej i Korei Pólnocnej na tle politycznym i gospodarczym po wojnie Koreanskiej.


Wstęp

Rozdzial 1
Geneza rozpadu

1.1 Przyczyny konfliktu zbrojnego
1.2 Przebieg oraz konsekwencje wojny.


Rozdzial 2
Próby pojednania na przestrzeni dziesiecioleci

2.1 Wpływy sojuszników na sytuacje w Korei oraz stosunki polityczne obu panstw na przestrzeni dziesiecioleci
2.2 Potencjal i rozwój gospodarczy w latach 1990-2010


Rozdzial 3
Przyszłość Korei

3.1 Rozmowy szesciostronne
3.2 Zjednoczenie ratunkiem dla milionów

Zakończenie
Bibliografia

 
więcej

Polityczne podloze powstania państwa Izrael.


Wstęp

Rozdzial III
Polityczne podloze powstania państwa Izrael

3.1.Kulturowe (religia-spoiwo kulturowe, jezyk jidysz i hebrajski ,diaspora)
3.2. Etniczne (mix kulturowy ludnosci zydowskiej z calego swiata)
3.3. Etyczno-moralne po holokauscie (ogólny zarys calosci zagadnienia)


Rozdzial IV
Wojny Izraelsko-Palestynskie w latach 1956-2000

4.1.Konflikty izraelsko-arabskie do konca lat piecdziesiatych
4.2.Konflikty w latach szescdziesiatych
4.3.Konflikty arabsko-izraelskie wlatach siedemdziesiatych
4.4.Intifada


Zakończenie
Bibliografia

(Uwaga praca posiada jedynie dwa rozdzialy III i IV)

 
więcej

Rosja w polityce bezpieczenstwa Kazachstanu.


Wstęp
Rozdzial I
Uwarunkowania stosunków kazachsko-rosyjskich

1 1. Historyczne
1.2. Prawne
1.3. Ekonomiczne
1.4. Militarne

Rozdzial II
Cele i kierunki zagrozenia bezpieczenstwa Kazachstanu i Rosji

2.1. Cele Kazachstanu
2.2. Cele Rosji
2.3. Kierunki polityki zagranicznej i bezpieczenstwa Kazachstan-USA, Kazachstan-Chiny

Rozdzial III
Wspólpraca wojskowa Kazachstanu

3.1. Z Rosja
3.2. Wspólpraca Kazachstanu z NATO
3.3. Wspólpraca z pozostalymi partnerami

Zakończenie
Bibliografia

 
więcej

Udział sil zbrojnych w zapewnieniu bezpieczenstwa wewnetrznego Polski.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Rola i zadania Sil zbrojnych w zapewnieniu bezpieczenstwa wewnetrznego Polski………..6

1. Wsparcie policji w działania ch na rzecz bezpieczenstwa i porzadku publicznego
2. Działania wojska w sytuacjach kryzysowych na terenie kraju
3. Rola Sil Zbrojnych w zwalczaniu terroryzmu
4. Oczyszczanie terenów z materialów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego
5. Wojsko a stany nadzwyczajne w panstwie

Rozdzial II
Zadania rodzajów Sil Zbrojnych i samodzielnych formacji w zapewnieniu bezpieczenstwa wewnetrznego………..21

1. Zadania Wojsk Ladowych w zapewnieniu bezpieczenstwa na terenie Polski
2. Zadania Sil Powietrznych w zapewnieniu bezpieczenstwa na terenie Polski
3...

więcej

Wybrane ruchy protestów współczesnego swiata


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Ruchy społeczne

1.1. Pojecie i cechy ruchu społecznego ………6
1.2. Rodzaje ruchów spolecznych……… 12
1.3. Podzial ruchów społecznych z perspektywy czasowej……… 18
1.4. Pojecie i definicja protestu……… 31

Rozdzial 2.
Alterglobalizm i antyglobalizm jako przyklad ruchu protestu

2.1. Pojecie i geneza ruchu alterglobalizmu i antyglobalizmu……… 33
2.2. Koncepcje programowe……… 46
2.3. Organizacja i formy działania ……… 52

Rozdzial 3.
Przyklady protestów społecznych na przestrzeni ostatnich lat

3.1. Protesty w krajach arabskich……… 57
3.2. Protest paliwowy……… 61
3.3. Protest przeciwko porozumieniu ACTA……… 64

Zakończenie ………72
Bibliografia……… 74
Spis rysunków……… 78

 
więcej

Bezpieczeństwo Europy w koncepcjach Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Pólnocnoatlantyckiego.


Wstęp………4

Rozdzial I
Koncepcja Unii Europejskiej- Europejska Polityka Bezpieczenstwa i Obrony

1.1 Geneza Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony………7
1.2 Instytucjonalizacja Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony………12
1.3 Funkcjonowanie Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony………22


Rozdzial II
Koncepcja Strategiczna Organizacji Traktatu Pólnocnoatlantyckiego

2.1 Geneza Koncepcji Strategicznej………26
2.2 Instytucjonalizacja Koncepcji Strategicznej………29
2.3 Funkcjonowanie Koncepcji Strategicznej………38


Rozdzial III
Wspólpraca Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Pólnocnoatlantyckiego

3.1 Wymiar przedmiotowy………44
3.2 Wymiar instytucjonalny………48
3...

więcej

Unia Europejska wobec problemu terroryzmuWstęp……….4

Rozdzial I.
Charakterystyka zjawiska terroryzmu……….6

1.1. Wprowadzenie
1.2. Rys historyczny terroryzmu
1.3. Pojecie terroryzmu
1.3.1. Glówne elementy definicji terroryzmu.
1.3.2. Klasyfikacja ruchów terrorystycznych.
1.4. Psychologia terroryzmu
1.5. Cele taktyczne organizacji terrorystycznych
1.6. Źródła i sposoby finansowania terroryzmu
1.7. Podsumowanie


Rozdzial II.
Terroryzm miedzynarodowy……….27

2.1. Wprowadzenie
2.2. Techniki i metody terrorystyczne
2.2.1. Organizacje grupy terrorystycznej
2.2.2. Zamachy bombowe
2.2.3. Porwania i uprowadzenia
2.2.4. Morderstwo polityczne
2.2.5. Bioterroryzm
2.2.6. Cyberterroryzm
2.2.7. Ekoterroryzm
2.2.8...

więcej

Polityka Unii Europejskiej wobec uchodzców


Wstęp

Rozdzial I
Pojecie uchodzcy i prawa uchodzcy w prawie miedzynarodowym i praktyce miedzynarodowej.

1.1 Definicja pojecia ‚uchodzca’
1.2 Status uchodzcy
1.3 Prawa uchodzcy
1.4 Pojecie ‚uchodzcy’ a pojecia pokrewne i przeciwstawne

Rozdzial II
Ewolucja polityki UE dotyczacej uchodzców

2.1 Geneza polityki Unii Europejskiej wobec uchodzców
2.2 Uwspólnatawianie polityki Unii Europejskiej wobec uchodzców
2.3 W kierunku drugiego etapu wspólnej polityki azylowej

Rozdzial III
Realizacja i perspektywy rozwoju polityki UE wobec uchodzców

3.1 Sytuacja uchodzcy w państwach Unii Europejskiej.
3.2 Implementacja prawa wspólnotowego na przykładzie Polski.
3...

więcej

Konflikty zbrojne w Czeczenii


Wstęp……….2

Rozdzial 1
Geneza problemu samostanowienia Czeczenii.

1.1. Polozenie geopolityczne Czeczenii……….4
1.2. Dazenia niepodleglosciowe Czeczenów w imperium rosyjskim……….6
1.3. Sytuacji Czeczenii w ZSRR……….15
1.4. Wpływ rozpadu ZSRR na samostanowienie Czeczenii……….18
1.5. Konkluzje……….23


Rozdzial 2
Czynniki destabilizujace Czeczenie.

2.1. Konflikty zbrojne w republice czeczenskiej……….25
2.2. Rozlam w ruchu separatystycznym……….32
2.3. Zaangazowanie zewnetrzne w Czeczenii……….40
2.4. Konkluzje……….50


Rozdzial 3
Czynniki stabilizujace Czeczenie.

3.1. Rola osrodka narodowego prezydenta D. Dudajewa……….52
3.2. Negocjacje pokojowe z Federacja Rosyjska……….74
3.3...

więcej