Konflikty zbrojne w Czeczenii


Wstęp……….2

Rozdzial 1
Geneza problemu samostanowienia Czeczenii.

1.1. Polozenie geopolityczne Czeczenii……….4
1.2. Dazenia niepodleglosciowe Czeczenów w imperium rosyjskim……….6
1.3. Sytuacji Czeczenii w ZSRR……….15
1.4. Wpływ rozpadu ZSRR na samostanowienie Czeczenii……….18
1.5. Konkluzje……….23


Rozdzial 2
Czynniki destabilizujace Czeczenie.

2.1. Konflikty zbrojne w republice czeczenskiej……….25
2.2. Rozlam w ruchu separatystycznym……….32
2.3. Zaangazowanie zewnetrzne w Czeczenii……….40
2.4. Konkluzje……….50


Rozdzial 3
Czynniki stabilizujace Czeczenie.

3.1. Rola osrodka narodowego prezydenta D. Dudajewa……….52
3.2. Negocjacje pokojowe z Federacja Rosyjska……….74
3.3. Próby stabilizacji Czeczenii przez wladze federalne……….81
3.4. Wpływ spoleczenstwa miedzynarodowego……….84
3.5. Konkluzje……….89


Zakończenie……….91
Bibliografia……….93

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>