Cyberterroryzm we wspólczesnym swiecie.


Wstęp………2

Rozdzial I
Podstawowe pojecia zwiazane z cyberterroryzmem.

1.1. Cyberprzestrzen………5
1.2. Bezpieczeństwo teleinformatyczne………8
1.3. Przestepczosc komputerowa………9
1.4. Cyberterroryzm………13


Rozdzial II
Prawne aspekty cyberprzestepczosci.

2.1. Strategia Bezpieczenstwa Narodowego RP………17
2.2. Cyberprzestepczosc w ustawodawstwie polskim………19
2.3. Prawo międzynarodowe wobec problemu przeciwdziałania finansowaniu działalności terrorystycznej………25


Rozdzial III
Charakterystyka dzialan terrorystycznych z wykorzystaniem cyberprzestrzeni.

3.1. Internet jako narzedzie komunikacji, propagandy i dezinformacji terrorystów………32
3.2. Potencjalne cele i obiekty ataków cybernetycznych………36
3.3. Mozliwe formy ataków cybernetycznych………40


Rozdzial IV
Tendencje rozwojowe w zakresię problematyki „przestepczosci komputerowej”

4.1. Kierunki rozwoju „przestepczosci komputerowej”………43
4.2. Cyberterroryzm – zjawisko i jego konsekwencje………47
4.3. Przyszlosciowe tendencje zwalczania „przestepczosci komputerowej”………49


Zakończenie………52
Bibliografia………55
Spis tabel………59
Spis rysunków………60


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>