Kategoria Bezrobocie

Równe traktowanie mezczyzn i kobiet w zakresię wynagrodzenia za prace


Wstęp

1.Podstawa prawna
2.Pojecie wynagrodzenia
3.Równe traktowanie i dyskryminacja
4.Zakaz dyskryminacji a dane ujawniane pracodawcy przez pracownika
5.Zasada równego wynagrodzenia; Jednakowa placa za swiadczenie jednakowej pracy
6.Gwarancje proceduralne
7.Rozklad ciezaru dowodu w sprawach na tle dyskryminacji
Podsumowanie.
Bibliografia.

 
Czytaj więcej

Nierówności kobiet i mezczyzn na rynku pracy w województwie pomorskim

Wstęp ………3

Rozdzial I.
Charakterystyka rynku pracy i bezrobocia

1.1. Istota rynku pracy ………5
1.2. Segmentacja rynku pracy……… 8
1.3. Pojecie i rodzaje bezrobocia ………11
1.4. Pojecie i rodzaje polityki rynku pracy ………18


Rozdzial II
Sytuacja kobiet i mezczyzn na rynku pracy w województwie pomorskim

2.1. Województwo pomorskie na tle kraju……… 24
2.2. Rynek pracy w województwie pomorskim……… 26
2.3. Bezrobocie w województwie pomorskim……… 31
2.4. Dyskryminacja na rynku pracy ………37


Rozdzial III.
Zjawisko nierówności plci na pomorskim rynku pracy w świetle badan ankietowych

3.1. Metodologia badan wlasnych ………38
3.2. Charakterystyka grupy badawczej……… 39
3.3...

Czytaj więcej

Poszukiwanie pracy przez mlode kobiety w Krakowie


Wstęp.

Rozdzial 1.
Istota poszukiwania pracy

1.1. Podejmowanie decyzji zawodowych
1.2. Dokumenty aplikacyjne
1.3. Metody poszukiwania pracy
1.4. Autoprezentacja
1.5. Rekrutacja pracowników
1.6. Umowy o prace


Rozdzial 2.
Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce

2.1. Kobiety w społeczenstwie
2.2. Przejawy dyskryminacja kobiet
2.3. Rozmiar i struktura bezrobocia kobiet i ludzi młodych rejestrowanego w Polsce
2.4. Przedsiebiorczosc kobiet


Rozdzial 3.
Proces poszukiwania pracy przez mlode kobiety w Krakowie – wyniki wlasnych badan

3.1. Metodyka badan wlasnych
3.2. Poszukiwanie pracy przez kobiety w wieku od 18 do 25 lat
3.3. Trudnosci młodych kobiet na rynku pracy
3.4...

Czytaj więcej

Zjawisko bezrobocia w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2000 – 2013 oraz metody jego zwalczania

Wstęp……….5

Rozdzial 1
Ogólna charakterystyka bezrobocia

1.1 Pojecie i definicja bezrobocia……….. 7
1.2 Pojecia zwiazane z bezrobociem……….. 8
1.3 Przyczyny bezrobocia………. 10
1.4 Rodzaje bezrobocia……….. 11
1.5 Skutki bezrobocia……….. 13
1.5.1 Psychologiczne skutki bezrobocia……….13
1.5.2 Społeczne skutki bezrobocia ……….14
1.5.3 Ekonomiczne skutki bezrobocia ……….15


Rozdzial 2
Struktura bezrobocia wedlug róznych kryteriów

2.1 Charakterystyka Polski i Unii Europejskiej ……….16
2.2 Poziom i dynamika bezrobocia………. 18
2.2.1 Bezrobocie w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej………. 18
2.3 Struktura bezrobocia wedlug róznych wskazników………. 25
2.3.1 Bezrobocie wedlug plci ……….25
2.3...

Czytaj więcej

Bezrobocie i zmiany na rynku pracy w mieście XYZ


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Rynek pracy w systemie gospodarki narodowej.

1.1 Pojecie, istota i rodzaje rynku pracy ……….5
1.2 Segmenty rynku pracy ……….13
1.3 Polityka rynku pracy ……….17


Rozdzial II
Istota bezrobocia.

2.1. Pojecie bezrobocia………. 22
2.2. Przyczyny i skutki bezrobocia ……….27
2.3. Rodzaje bezrobocia………. 32


Rozdzial III
Charakterystyka rynku pracy i terenu działania pup w XYZ.

3.1. Charakterystyka ogólna miasta ……….38
3.2. Charakterystyka rynku pracy w XYZ………. 41
3.3. Analiza zmian zachodzacych na rynku pracy w XYZ………. 45


Rozdzial IV
Analiza bezrobocia w mieście XYZ.

4.1. Rozmiary i struktura bezrobocia na lokalnym rynku pracy ……….52
4.1.1 Bezrobotni wedlug plci………. 53
4...

Czytaj więcej

Ekonomiczna analiza stopy bezrobocia w województwie kujawsko – pomorskim w latach 2000 – 2012

1. Wstęp……..3

2. Podstawy teoretyczne, definicje, czynniki wpływajace na zjawisko bezrobocia……..3
3. Popyt i podaz na rynku pracy w województwie kujawsko‐pomorskim ……..5
4. Teoretyczne tezy modelu, determinanty bezrobocia w województwie ……..7
5. Zestawienie zmiennych objasniajacych ……..11
6. Model tendencji rozwojowej ……..14
7. Metoda analizy macierzy wspólczynników korelacji…….. 18
8. Estymacja ……..19

8.1 Interpretacja parametrów strukturalnych…….. 21
8.2 Weryfikacja parametrów modelu ……..22
8.2.1 Test t-Studenta ……..22
8.2.2 Test na autokorelacje skladnika losowego rzedu trzeciego…….. 23
8.2.3 Badanie wystepowania heteroskedastycznosci ……..23
8.2...

Czytaj więcej

Polski i niemiecki rynek pracy


Wprowadzenie


1. Instytucje rynku pracy w Polsce.
2. Instytucje pracy w Niemczech i ich dzialanie


Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Projekt Standardowej Procedury Operacyjnej dla Restauracji


Wstęp………4
1.1 Wprowadzenie – istota pracy

1.2 Analiza unormowan i literatury przedmiotu pracy……… 4
1.3 Uklad pracy ………5
1.4 Podstawowe okreslenia skróty i symbole……… 5

2. Charakterystyka uwarunkowan funkcjonowania restauracji

2.1 Cel i zadania restauracji ………8
2.2 Model kontekstowy restauracji ………9
2.2.1 Diagram kontekstowy restauracji ………9
2.2.2 Charakterystyka obiektów otoczenia (aktorów) restauracji……… 10
2.3 Model przypadków uzycia restauracji……… 10
2.3.1 Diagram przypadków uzycia restauracji……… 10
2.3.2 Charakterystyka przypadków uzycia restauracji……… 11
2.3.3 Diagramy czynnosci przypadków uzycia restauracji……… 12
2.4 Analiza zagrozen funkcjonowania restauracji……… 26
2.4...

Czytaj więcej

Rozwój i przemiany na Wielkopolskim rynku pracy w latach 2005-2010


Wstęp

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka województwa wielkopolskiego

1. Polozenie geograficzno-przyrodnicze
1.1. Spoleczenstwo
1.1.1. Demografia
1.1.2. Jakość zycia
1.2. Gospodarka
1.2.1. Bezrobocie
1.2.2. Rynek pracy
1.2.3. Specjalizacje sektorowe
1.2.3.1. Uslugi rynkowe
1.2.3.2. Przemysl i Budownictwo
1.2.3.3. Rolnictwo


Rozdzial II
Przemiany na wielkopolskim rynku prac

2. Osoby mlode na rynku pracy
2.1 Struktura bezrobocia osób wchodzacych na rynek pracy
2.2 Aktywizacja zawodowa mlodziezy
2.3 Aktywne programy rynku pracy
2. Kobiety na wielkopolskim rynku pracy
2.1. Struktura bezrobocia kobiet
2.2. Aktywizacja zawodowa kobiet
2.3. Aktywne programy rynku pracy
2.4...

Czytaj więcej

Bezrobocie wśród mlodziezy, jako jedna z glównych kwestii polityki Unii Europejskiej

Wprowadzenia

Rozdzial 1
Bezrbocie, jako kwestia spoleczna – jego rodzaje oraz skutki

1.1. Rynek pracy, jako miejsce powstania zjawiska bezrobocie
1.2.Zarys definiowanego pojecia bezrobocia
1.3.Bezrobocie jako kwestia spolecznа
1.4.Rodzaje oraz skutki bezrobocia


Rozdzial II
Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej oraz walka z tym zjawiskiem

2.1.Bezrobocie w Europie
2.2.Cztery okresy czasowe polskiego bezrobocia XX-XXI wieku
2.3.Mechanizm regulacji bezrobocia
2.4.Opracowanie i realizacja programów zatrudnienia
2.4.1. Programy unijne dla rozwiazania problemu bezrobocia
2.4.2. Programy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce
2.5.Glówne rodzaje regulacji rynku pracy
2.6...

Czytaj więcej

Bezrobocie w powiecie tczewskim.


Wstęp…………3

Rozdzial I
pojecie bezrobocia w świetle literatury.

1. Pojecie bezrobocia…………5
1. 1. Metody obliczania wielkosci bezrobocia…………11
2. Formy bezrobocia…………14
3. Skutki bezrobocia…………19

Rozdzial II
Metody przeciwdziałania i walki z bezrobociem.

1. Warunki sprzyjajace eliminacji bezrobocia…………25
2. Aktywne i pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu…………29
3. Metody zwalczania bezrobocia w Unii Europejskiej…………36

Rozdzial III.
Charakterystyka rynku pracy w powiecie tczewskim.

1. Polozenie oraz podzial administracyjny…………43
2. Zasoby ludzkie…………46
3. Stan zatrudnienia w gospodarce wedlug grup ekonomicznych…………48
4. Glówne firmy polozone na terenie powiatu tczewskiego…………50

Rozd...

Czytaj więcej

Procesy migracyjne Polaków na Europejskim rynku pracy na przykładzie Niemiec i Wielkiej Brytanii &211; przelom XX I XXI wieku.


Wstęp

Rozdzial I
Migracja sily roboczej: pojecie, rodzaje, kierunki.

1.1.Istota przeplywu sily roboczej.
1.1.1.Pojecie migracji.
1.1.2.Rodzaje migracji.
1.1.3.Nowe formy migracji.
1.2.Zjawisko migracji w Europie.
1.2.1.Glówne przyczyny i tendencje migracji sily roboczej w skali miedzynarodowej.
1.2.2.Teoria push and pull – wymiar ekonomiczny przeplywu sily roboczej.
1.2.3.Europa jako konsolidowanie się rynków pracy.
1.3.Kierunki migracji.
1.4.Indywidualna motywacja emigrantów i skutki przeplywu sily roboczej dla panstw eksportujacych i importujacych prace.
1.4.1.Imigrant na rynku pracy.
1.4.2.Umowy międzynarodowe dotyczace migracji.
1.4.3 Skutki migracji.


Rozdzial II
Najpopularni...

Czytaj więcej

Aktywne formy zwalczania bezrobocia


Wstęp……….. 4

Rozdzial I
Charakterystyka bezrobocia podstawy teoretyczne.

1. Pojecie i istota bezrobocia……….. 8
2. Przyczyny bezrobocia……….. 11
3. Rodzaje bezrobocia………..13
4. Skutki i znaczenie bezrobocia……….. 17


Rozdzial II
Ewolucja polskiej polityki rynku pracy.

1. Cele i instrumenty polityki rynku pracy……….20
2. Publiczne służby zatrudnienia jako podmioty realizujace Europejska Strategie Zatrudnienia………..25
3. Polityka rynku pracy w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej………..28
4. Kierunki wprowadzonych w 2008 r. zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku Pracy………..30


Rozdzial III
Formy prawne przeciwdziałania bezrobociu

1...

Czytaj więcej

Bezrobocie i rynek pracy w województwie dolnoslaskim


Wstęp ……….7

Rozdzial 1.
Istota bezrobocia

1.1 Historia i pojecie bezrobocia ……….8
1.2 Rodzaje i formy bezrobocia ……….16
1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia ……….19
1.4 Rynek pracy i polityka zatrudnienia………. 26

Rozdzial 2.
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych

2.1 Instytucje rynku pracy ……….31
2.2 Aktywne narzedzia polityki zatrudnienia………. 35
2.3 Pasywne narzedzia polityki zatrudnienia………. 60

Rozdzial 3.
Bezrobocie w powiecie swidnickim

3.1 Charakterystyka Powiatu i Urzędu Pracy w Swidnicy ……….64
3.2 Analiza dynamiki i struktury zmian bezrobocia w powiecie swidnickim ……….69
3.3 Aktywne programy rynku pracy i ich efektywnosc ……….76

Zakończenie ……….94
Bibliografia………. 96
Spis aktów prawny...

Czytaj więcej

Bezrobocie a możliwości zatrudnienia w powiecie pajeczanskim w latach 2008-2010


Wstęp………4

Rozdzial 1
Bezrobocie jako problem spoleczno – ekonomiczny.

1.1. Istota bezrobocia i rodzaje bezrobocia………6
1.2. Przyczyny bezrobocia………10
1.3. Skutki bezrobocia………13
1.4. Bezrobocie w Polsce na tle Unii Europejskiej………16


Rozdzial 2
Pojecie rynku i jego spoleczna funkcja.

2.1. Rynek i jego problematyka społeczne jako odniesienie do teorii rynku. ………23
2.2. Czlowiek w plaszczyznie rynku pracy………26
2.3. Krótka charakterystyka rynku pracy………31


Rozdzial 3
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Pytania problemowe i hipotezy badawcze………35
3.2. Metody, techniki zastosowane w badaniach………37


Rozdzial 4
Charakterystyka badanego powiatu i populacji bezrobotnych

4.1...

Czytaj więcej
Regulamin strony