Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej

7 grudnia 2021 0 Przez administrator


Wykaz skrótów………… 3
Wstęp …………5

Rozdział I
Podmioty postępowania w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej

1. Podstawy prawne podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej………… 8
2. Właściwość sądu …………12
3. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku …………13
4. Uczestnicy postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej …………15

Rozdział II
Przebieg postępowania w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej

1. Wymogi formalne wniosku w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami………… 21
2. Ustalenie składu i wartości majątku wspólnego………… 25
2.1. Składniki majątku wspólnego………… 25
2.2. Przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku osobistego …………28
2.3. Ustalanie wartości przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego………… 32
2.4. Żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym………… 34

Rozdział III
Sposoby podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej

1. Podział fizyczny…………36
2. Przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych …………39
3. Sprzedaż rzeczy …………42

Rozdział IV
Orzeczenia merytoryczne wydawane w postępowaniu w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej

1. Postanowienie częściowe …………46
2. Postępowanie wstępne …………48
3. Postanowienie kończące postępowanie …………50
4. Zasady orzekania o kosztach postępowania …………52
5. Sposób zaskarżenia …………54
5.1. Zwyczajne środki zaskarżenia …………55
5.2. Nadzwyczajne środki zaskarżenia …………57

Zakończenie …………61
Wykaz aktów normatywnych………… 65
Literatura …………67
Wykaz orzecznictwa………… 70