Singiel – wspólczesny styl zycia.

 

Wstęp……….3

Rozdzial I
Single jako kategoria spoleczna.

1.1. Kim jest singiel?……….5
1.2. Subkategorie singli……….8
1.3. Socjologiczne przyczyny zycia w pojedynke……….13
1.4. Aktywizacja zawodowa kobiet……….17
1.5. Feminizacja kobiet……….20
1.6. Transformacja ustrojowa – od starej panny/kawalera do singla……….21

Rozdzial II
Zycie singli.

2.1. Wybrane aspekty zycia singli……….23
2.2. Singlostwo w cyklu zycia czlowieka ……….23
2.3. Jednoosobowe gospodarstwa domowe w Europie……….25
2.4. Problem starości osób pojedynczych……….26
2.5. Zycie seksualne singli……….27
2.6. Prywatnosc czy osamotnienie……….30

Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne i organizacja badan wlasnych.

3.1. Zakotwiczenie teoretyczne badan wlasnych……….32
3.2. Przedmiot i cel badan……….35
3.3. Problemy i hipotezy badawcze……….37
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 40
3.5. Organizacja i przebieg badan……….42
3.6. Charakterystyka terenu badan i badanej populacji……….44

Rozdzial IV
Analiza wyników badan wlasnych.

4.1. Analiza wyników kwestionariusza ankiety……….42
4.2. Weryfikacja hipotez……….73

Zakończenie……….74
Bibliografia……….75
Aneks……….78
Spis tabel……….87
Spis wykresów……….88
Oswiadczenie……….90


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>