Tag: Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie XYZ. praca magisterska

Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp ……….. 4 Rozdział 1. Finansowanie przedsiębiorstwa 1.1. Istota procesów finansowania ……….. 6 1.2. Rodzaje finansowania wykorzystywanego w przedsiębiorstwie ……….. 10 1.3. Struktura terminowa finansowania przedsiębiorstwa ……….. 12 1.4. Kapitaly wlasne i obce w finansowaniu przedsiębiorstwa ……….. 19 1.4.1. Czynniki kształtowania struktury kapitalów wlasnych i obcych……….. 26 1.4.2. Struktura kapitału ……….. 29 1.4.3. Koszt kapitału ……….. 32 Rozdział 2. Źródła dlugoterminowego finansowania obcego przedsiebiorstw 2.1. Kredyt bankowy ……….. 37 2.1.1. Rodzaje kredytów bankowych ……….. 39 2.1.2. Warunki pozyskiwania kredytów przez przedsiębiorstwa ……….. 43 2.2. Leasing jako źródłopozyskiwania kapitalów ……….. 47 2.2.1. Istota leasingu ……….. 49 2.2.2. Rodzaje leasingu ……….. 52…