Kategoria Historia

Przemiany w mentalnosci religijnej mieszkańców Ziem Polskich okolo roku 1000.


I Czesc naukowa

Wstęp………1

Rozdzial I
Przemiany w zwyczajach pogrzebowych………3

Rozdzial II
Poczatki chrystianizacji na ziemiach polskich.

2.1 Skad chrzescijanstwo przybylo na ziemie polskie………11
2.2 Poczatki organizacji koscielnej………15


Rozdzial III
Architektura sakralna.

3.1 Pierwsze koscioly………17
3.2 Artystyczna i duchowa funkcja architektury sakralnej a jej oddzialywanie na mentalnosc ludzi okolo roku 1000………25
3.3 Mentalnosc religijna na ziemiach polskich okolo roku 1000………28


Zakończenie………31
Bibliografia………33
Spis ilustracji………35

II Czesc dydaktyczna………36

 
Czytaj więcej

COP – jako próba interwencjonizmu panstwowego w 20 leciu miedzywojennym.


Wstęp

Rozdzial 1.
Kryzys gospodarczy w Polsce

1.1. Przyczyny zagospodarowania Polski
1.1.1. Rzeczpospolita szlachecka
1.1.2. Polska porozbiorowa
1.1.3. Polska niepodlegla
1.2. Koncepcja przebudowy gospodarczej Polski
1.2.1. Przeludnienie agrarne
1.2.2. Uprzemyslowienie


Rozdzial 2.
Interwencjonizm panstwowy jako ideologia – teoria Keynesa

Rozdzial 3
Polityka interwencjonizmu na podstawie Copu

3.1. Obszar i granice COP-u
3.2. Lokalizacja COP-u
3.3.Plan COP-u w wymiarze fizycznym
3.3.1.Program inwestycji publicznych
3.4. Plan COP-u w wymiarze finansowym
3.5. Realizacja Planu COP-u (wymiar fizyczny)
3.5.1.Inwestycje publiczne
3.5.2...

Czytaj więcej

Osiagniecia cywilizacyjne ludów starozytnych


Wstęp

Rozdzial 1.
Mezopotamia


Rozdzial 2.

Egipt


Rozdzial 3.

Indie


Rozdzial 4.

Chiny


Rozdzial 5.

Izrael


Rozdzial 6.

Grecja


Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Systemy totalitarne XX wieku w Europie. Nazizm, Faszyzm, Komunizm.


Wstęp

Rozdzial 1.
Nazizm

Rozdzial 2.
Faszyzm

2.1. Narodziny ruchu faszystowskiego w Europie
2.2. Powstanie faszyzmu we Wloszech
2.3. Faszyzm w Niemczech
2.4. Ruch faszystowski w innych krajach


Rozdzial 3
Komunizm

3.1. Źródła filozoficzne komunizmu
3.2. Ideologia komunizmu i ruch komunistyczny
3.3. Praktyka komunizmu
3.4. Komunizm wspólczesnie


Podsumowanie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Kariera wojskowa gen. Wladyslawa Sikorskiego


Wstęp………..7

Rozdzial I
Metodologia badan wlasnych

1.1. Cel i przedmiot badan………..9
1.2. Metody, techniki, narzedzia badawcze……….. 11
1.3. Problemy i hipotezy badawcze………..13


Rozdzial II
Wczesne lata Wladyslawa Sikorskiego

2.1. Dziecinstwo i mlodosc………..16
2.2. Zdobywanie wyksztalcenia………..18
2.3. Organizacje mlodziezowe………..20
2.4. Zaangazowanie w przygotowania powstancze………..23


Rozdzial III
Udział w pierwszej wojnie swiatowej

3.1. Grozba rozbicia polskiego ruchu niepodleglosciowego w obliczu wielkiego konfliktu………..28
3.2. Szef Departamentu Wojskowego NKN………..31
3.3. W tle sporów orientacyjnych………..34
3.4. Internowanie i oskarzenie o zdrade stanu………..37


Rozdzial IV

Czytaj więcej

Tymczasowa Rada Stanu w Ksiestwie Warszawskim.


Wstęp………1

Rozdzial I.
Powstanie i organizacja Rady Najwyzszej Tymczasowej.

1.1. Sytuacja polityczna Ksiestwa Warszawskiego w latach 1812- 1813………3
1.2.Powolanie i kompetencje Rady Najwyzszej Tymczasowej ………6
1.3. Sklad osobowy Rady Najwyzszej Tymczasowej………9


Rozdzial II.
Funkcjonowanie Rady Najwyzszej Tymczasowej.

2.1.Administracja………14
2.2.Policja………17
2.3. Finanse………21
2.4.Sadownictwo………26
2.5. Rekwizycje………31
2.6.Handel………35
2.7.Przemysl………37


Rozdzial III.
Organy wspóldzialajace z Rada Najwyzsza Tymczasowa.

3.1. Komitet Centralny………40
3.2. Komitet Organizacyjny Wojskowy………43
3.3. Komitet Organizacyjny Cywilny………45


Rozdzial IV.
Rozwiazanie Rady Najwyzszej Tymczasowej.

Zakończenie……&...

Czytaj więcej

Przeobrazenia polityczne i ekonomiczne Izraela po drugiej wojnie swiatowej


Swoistosc państwa

Kierunki przemian

Problemy gospodarcze

Problemy polityczne


 
Czytaj więcej

Organy Wladzy wykonawczej w Ksiestwie Warszawskim.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Powstanie i geneza Ksiestwa Warszawskiego

1.Sytuacja polityczna przed utworzeniem Ksiestwa Warszawskiego……….. 5
2.Traktaty pokojowe w Tylzy…………7
3.Zasady ustroju wedlug Konstytucji ………..10
3.1 Ustrój polityczny…………12
3.2 Ustrój spoleczny ……….. 13

Rozdzial II .
Organy wladzy wykonawczej w Ksiestwie Warszawskim.

1.Zarzad tymczasowy ………..16
2.Monarcha ………..18
3.Ministrowie…………21
4.Rada Ministrów…………25

Rozdzial III
Rada Stanu Ksiestwa Warszawskiego

1.Rada Stanu…………28
2.Funkcje i organizacja Rady Stanu………..30

Rozdzial IV
Administracja lokalna w Ksiestwie Warszawskim

1.Podzial terytorialny…………35
2.Organy administracji lokalnej…………36

Rozdzial V
Schylek Ksiestwa...

Czytaj więcej

Grudzien 1970. Geneza i przebieg wydarzen.1.Sytuacja spoleczno-polityczna w 1970 r.

I.Narastanie kryzysy politycznego
II.Ostatnie dni wladzy Wladyslawa Gomulki
III.Podwyzka cen punktem zapalnym wystapien robotników


2.Przebieg wydarzen grudniowych

I.14 grudnia
II.15 grudnia
III.16 grudnia
V.17 grudnia
V.18-20 grudnia
VI. 21-23 grudnia


3.Sytuacja na poczatku 1971 r.

I.Styczen 1971 r.
II.Bilans wydarzen grudniowych
III.Kto kazal strzelac ?

4.Sprawa Grudnia ’70 po przemianach ustrojowych w 1989 r.Tabela, Fotografie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Polityka Religijna Ludwika XIVWstęp

Rozdzial 1
Konflikty Ludwika XIV z Jansenitami


Rozdzial 2
Stosunki Kosciola gallikanskiego z papiestwem


Rozdzial 2
Odwolanie edyktu z Nantes i jego nastepstwa


ZakończenieV Bibliografia
z podzialem na zródla, opracowania, publicystyke
Bibliografia oparta w duzej mierze na literaturze francuskiej


 
Czytaj więcej

Administracja cywilna polskiego państwa podziemnego


Wstęp

Rozdzial I.
Powstanie oraz rozwój Polskiego Panstwa Podziemnego

1.1. Sytuacja prawna na okupowanych terenach Rzeczypospolitej
1.2. Pion wojskowy Polskiego Panstwa Podziemnego
1.3. Kształtowanie się struktur zaplecza politycznego
1.4. Podziemny wymiar sprawiedliwosci


Rozdzial II.
Struktura wladz cywilnych Polskiego Panstwa Podziemnego

2.1. Delegatura Rzadu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj
2.1.1. Kompetencje Glównego Delegata Rzadu i Biura Prezydialnego
2.1.2. Departamenty
2.1.3. Delegatura Rzadu na szczeblu lokalnym
2.2. Kierownictwo Walki Cywilnej
2.3. Powstanie Krajowej Rady Ministrów i Tymczasowa Administracja Rzadowa


Rozdzial III.
Administracja cywilna w okresie Powstani...

Czytaj więcej

Sultan Saladyn – waleczny wódz.


Wstęp

Rozdzial I
Sultan Saladyn – ‚Mala biografia’ Informacja dotyczace zycia, polityki, przekonan.

1.1. Sultan Saladyn – Waleczny Kurd
1.2. Saladyn jako wódzi i polityk


Rozdzial II
Postac Saladyna gruntownie przedstawiona w pisamach arabskich

2.1. Baha AD-Dina o Saladynie
2.2. Sultan w oczach Imad Ad-din Al-Isfahani
2.3. Hrytyczny obraz Saladyna wedlug Ali Izz Ad-Din Ibn al-Asir
2.4. Saladyn w świetle wspólczesnej historiografii


Rozdzial III
Wojny Saladyna

3.1. Kampania syryjska
3.2. Porazka pod Mont Gisard
3.3. Bitwa pod Hittin i zdobycie Jerozolimy


Rozdzial IV
Saladyn w legendach i powiesciach rycerskich

Zakończenie
Spis map
Spis rysunków
Bibliografia
Zal...

Czytaj więcej

Walka sanacji z opozycja w latach 1926 – 1939


Wstęp

Rozdzial I.
W drodze do wladzy

1.1. Przed przewrotem
1.2. Zamach stanu
1.3 ‚Nowa Polska’


Rozdzial II.
Ku zmianie konstytucji

2.1. Powstanie BBWR i wybory 1928 roku
2.2 Centrolew
2.3. ‚Wybory brzeskie’


Rozdzial III.
Bereza kartuska

3.1. Okolicznosci powstania i organizacja obozu odosobnienia
3.2. Osadzeni i warunki ich egzystencji
3.3. Kontrowersje
3.4. W obliczu wojny


Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Judaizm

Wstęp

1. Swieta w Judaizmie
1.1. Pascha
1.2. Szawout
1.3. Sukkot ( sw szalasów)
1.4. Rosh-ha-shana (Nowy rok )
1.5. Yom kippur ( swieto pokuty)
1.6. Chanukka
1.7. Purim (sw losów)

Bibliografia


 
Czytaj więcej

HinduizmWstęp

1. Definicja Hinduizmu
2. Ogólne cechy Hinduizmu
3. Religia i swietosc
4. Wedy i Dherma
5. Tradycje Hinduskie
6. Kulty bogini i tradycje Saktyzmu
7. Swieta i obrzedy w Judaizmie

Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej
Regulamin strony