Biznes Plan clubu

1. Wstęp

2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
      2.1. Charakterystyka właścicieli
2.2. Umowa spółki jawnej

3. Rynek i konkurencja
      3.1. Wielkość rynku podmiotu
3.2.Pozycja konkurencyjna
3.3. Profil Konsumenta
3.4. Jak dotrzeć do klientów
3.5.Usługi
3.6.Jak zwiększyć sprzedaż?

4.Założenia strategii podmiotu
      4.1. Kluczowe cele
4.2. Analiza SWOT/ TOWS
4.3 Analiza PEST- analiza otoczenia
4.4Wybór strategii i sposób jej wdrażania

5.Plan marketingowy
      5.1. Cechy rynku docelowego
5.2.Polityka asortymentowa
5.3. Zarządzanie cenami
5.4 Dystrybucja i promocja

6. Plan techniczny
      6.1 Stosowane technologie
6.2 Majątek produkcyjny- inwestycje
6.2.1 Nagłośnienie i wizualizacje
6.2.2Strona internetowa
6.2.3.System płatności wewnątrz klubowej
6.2.4.Monitoring klubu
6.2.5.Komputery do kas fiskalnych
6.2.6.Program wspomagający działalność gastronomiczna
6.2.7.Rachunek nakładów inwestycyjnych
6.3Plan ilościowy produkcji/sprzedaży

7. Plan organizacyjny
      7.1.Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie
7.2.Kalendarz organizacyjny
7.2.1.Cele krótkoterminowe
7.2.2.Cele długoterminowe
7.2.3.Harmonogram głównych zamierzeń

8.Plan finansowy
      8.1. Rachunek wyników
8.2. Rachunek przepływów pieniężnych
8.3. Bilans

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,