Dwujęzyczność a funkcje wykonawcze u młodzieży licealnej

10 stycznia 2022 0 Przez administrator


Streszczenie
Abstract

1. Wstęp
1.1 Wprowadzenie
1.2 Funkcje wykonawcze
1.3 Dwujęzyczność

2. Problematyka pracy

2.1 Problem badawczy
2.2 Hipotezy

3. Metoda

3.1 Metoda
3.2 Uczestnicy badania
3.3 Zmienne
3.4 Materiały i narzędzia
3.5 Procedura

4. Wyniki

4.1 Elastyczność poznawcza
4.2 Szybkość przetwarzania
4.3 Rozumowanie


5. Dyskusja

5.1 Dyskusja wyników

5.2 Ograniczenia

Literatura cytowana
Załączniki