Dwujęzyczność a funkcje wykonawcze u młodzieży licealnej

10 stycznia 2022 0 Przez administrator


Streszczenie
Abstract

1. Wstęp
1.1 Wprowadzenie
1.2 Funkcje wykonawcze
1.3 Dwujęzyczność

2. Problematyka pracy

2.1 Problem badawczy
2.2 Hipotezy

3. Metoda

3.1 Metoda
3.2 Uczestnicy badania
3.3 Zmienne
3.4 Materiały i narzędzia
3.5 Procedura

4. Wyniki

4.1 Elastyczność poznawcza
4.2 Szybkość przetwarzania
4.3 Rozumowanie


5. Dyskusja

5.1 Dyskusja wyników

5.2 Ograniczenia

Literatura cytowana
Załączniki

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto