Kariera wojskowa gen. Wladyslawa Sikorskiego


Wstęp………..7

Rozdzial I
Metodologia badan wlasnych

1.1. Cel i przedmiot badan………..9
1.2. Metody, techniki, narzedzia badawcze……….. 11
1.3. Problemy i hipotezy badawcze………..13


Rozdzial II
Wczesne lata Wladyslawa Sikorskiego

2.1. Dziecinstwo i mlodosc………..16
2.2. Zdobywanie wyksztalcenia………..18
2.3. Organizacje mlodziezowe………..20
2.4. Zaangazowanie w przygotowania powstancze………..23


Rozdzial III
Udział w pierwszej wojnie swiatowej

3.1. Grozba rozbicia polskiego ruchu niepodleglosciowego w obliczu wielkiego konfliktu………..28
3.2. Szef Departamentu Wojskowego NKN………..31
3.3. W tle sporów orientacyjnych………..34
3.4. Internowanie i oskarzenie o zdrade stanu………..37


Rozdzial IV
Działalność wojskowa i lata powojennej współpracy z Pilsudskim

4.1.Zaangazowanie w obrone Lwowa i walki polsko-ukrainskie na kresach wschodnich………..40
4.2. Awans na generala brygady i udzial w wojnie z Rosja Radziecka 1919-1921………..44
4.3. Premier i Minister Spraw Wojskowych ………..48
4.4. General bez przydzialu………..53


Rozdzial V
Po smierci Marszalka

5.1. Konsolidacja opozycji………..57
5.2. Próba otrzymania przydzialu – pierwsze dni wrzesnia………..60
5.3. Naczelny Wódz RP………..63
5.4. Uklad Sikorski-Majski………..69
5.5. Smierc i kontrowersje………..74


Zakończenie………..81
Bibliografia………..82

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>