Nadzór Regionalnej Izby Obrachunkowej nad samorzadem terytorialnym.Wstęp

Rozdzial I………2
Istota nadzoru nad dzialalnoscia samorządu terytorialnego

1.1 Samorzad terytorialny w Polsce po 1990r……….2
1.2 Pojecie, cele i kryteria nadzoru………8
1.2.1 Nadzór a kontrola………11
1.3 Rodzaje i funkcje nadzoru………15
1.4 Zakres podmiotowy nadzoru………18
1.5 Zakres przedmiotowy nadzoru RIO………20
2.1 Klasyfikacja środków nadzoru………24
2.2 Niewladcze i wladcze uprawnienia organu nadzoru………27

Rozdzial 2
Organizacja Regionalnej Izby Obrachunkowej

2.1 Powstanie i Status RIO………34
2.2 Zadania RIO………37
2.3 Organizacja wewnetrzna RIO………42
2.3.1 Organizacja RIO na przykładzie RIO w Krakowie………49
2.4 KR RIO………51
2.5 Kolegium RIO………55
2.6 Uchwaly RIO………58
2.7 RIO w wybranych krajach Europy………62

Rozdzial 3
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej

3.1 Postepowanie wstepne………65
3.2 Postepowanie w sprawie stwierdzenia niewaznosci uchwaly lub zarzadzenia………66
3.3 Rozstrzygniecie nadzorcze………67
3.3.1 Elementy rozstrzygniecia nadzorczego………68
3.3.2 Termin do wydania rozstrzygniecia nadzorczego………71
3.3.3 Wykonalnosc rozstrzygniecia nadzorczego………72
3.4 srodki ochrony sadowej………72
3.4.1 Sady administracyjne………73
3.4.2 Podstawy do wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze przez jednostki samorządu terytorialnego………76
3.4.3 Postepowanie przed wojewódzkim sadem administracyjnym po wniesieniu skargi na rozstrzygniecie nadzorcze przez jednostki samorządu terytorialnego………79

Zakończenie………83
Bibliografia………85
Spis schematów i tabel:………88
Wykaz skrótów


 
Promocja 50 % !!! 2,46 zł zamiast 4,96 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % !!! 2,46 zł zamiast 4,96 zł Promocja do końca miesiąca

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Regulamin strony