Tag: Analiza sprawozdania praca licencjacka

Analiza sprawozdania finansowego jako źródła oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Charakterystyka sprawozdania finansowego. 1.1. Istota i cel sporządzania sprawozdań finansowych ………5 1.2. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych……… 8 1.3. Użytkownicy sprawozdań finansowych……… 12 1.4. Elementy sprawozdania finansowego……… 14 Rozdział II Analiza sprawozdania finansowego 2.1. Istota i cel analizy sprawozdania finansowego……… 23 2.2. Wstępna analiza sprawozdania finansowego……… 24 2.3. Wskaźnikowa analiza sprawozdania finansowego……… 31 Rozdział III Analiza sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa Automat-spec sp. Z O. O. sp. K. Na podstawie jego sprawozdania finansowego 3.1. Charakterystyka badanego podmiotu……… 41 3.2. Wstępna analiza sprawozdania finansowego……… 42 3.3. Wskaznikowa analiza sprawozdania finansowego……… 49 3.4. Wnioski z analizy……… 58 Zakończenie……… 61 Bibliografia……… 63…