Tag: kampanie

Kampanie społeczne i ich wpływ na społeczeństwo. Studium przypadku: Kampania 'Bezpieczny przejazd- zatrzymaj się i żyj.’ 4.59/5 (17)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Kampania społeczna – ujęcie teoretyczne. 1.1 Definiowanie kampanii społecznych……….6 1.2 Rodzaje kampanii społecznych……….8 1.3 Cele kampanii społecznych……….10 1.4 Różnice między reklamą społeczną a komercyjną……….11 Rozdział II Kampania 'bezpieczny przejazd-zatrzymaj się i żyj’ jako przedmiot badań. 2.1 Statystyki wypadków ……….26 2.2 Opis kampanii 'Bezpieczny przejazd-zatrzymaj się i żyj’……….27…

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych 4/5 (21)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Teoretyczne ujęcie tematu pracy 1.1. Źródła i przyczyny problemu 1.2. Szczegółowa charakterystyka problemu 1.3. Istota i charakter kampanii społecznych 1.3.1. Definicje kampanii społecznych 1.3.2. Cele, funkcje i zadania kampanii społecznych 1.3.3. Uczestnicy kampanii społecznych (nadawcy i odbiorcy) 1.3.4. Miejsce kampanii społecznych w systemie komunikacji społecznej 1.3.5. Rodzaje…

Kampanie wyborcze na przykładzie kampanii prezydenckich. 4.24/5 (41)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Kampanie wyborcze – dialog ze spoleczenstwem. 1.1. Kampanie wyborcze – podstawowe definicje………5 1.2. Opinia publiczna………12 1.3. Informacja w kampanii wyborczej………18 Rozdział II. Marketing polityczny jako srodek realizacji kampanii wyborczej. 2.1. Marketing polityczny – definicje i funkcje………25 2.2. Narzedzia marketingowe………26 2.3. Public Relations………30 2.4. Przygotowanie kampanii wyborczej………32 Rozdział…