Tag: Motywowanie jako istotny element zarządzania organizacją – Irena praca dyplomowa

Motywowanie jako istotny element zarządzania organizacją – Irena Iris

Przez administrator

Wstęp……… 3 Rozdział 1 Istota zasobów ludzkich w literaturze przedmiotu 1.1. Definicja i geneza zarządzania zasobami ludzkimi……… 5 1.2. Cele zarządzania zasobami ludzkimi………9 1.3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi………16 1.4. Czynniki wpływające na zarządzanie zasobami ludzkimi……… 20 Rozdział 2 Istota motywacji i jej teoretyczne problemy 2.1. Definiowanie podstawowych pojęć: motywacja, motywowanie, proces motywacji………24 2.2. Przebieg procesu motywowania………29 2.3. Instrumenty pobudzania motywacji………32 2.3.1. Płacowe instrumenty motywowania………32 2.3.2. Pozapłacowe instrumenty motywowania………35 Rozdział 3 Czynniki motywujące pracowników do pracy 3.1. Formy i sposoby motywowania pracowników………39 3.2. Płace jako materialny czynnik motywacyjny………43 3.3. Nagrody i kary jako narzędzie motywacyjne……… 47 Rozdział 4 Motywowanie na przykładzie…