Motywowanie jako istotny element zarządzania organizacją – Irena Iris

23 czerwca 2020 0 Przez administrator

Wstęp……… 3

Rozdział 1
Istota zasobów ludzkich w literaturze przedmiotu

1.1. Definicja i geneza zarządzania zasobami ludzkimi……… 5
1.2. Cele zarządzania zasobami ludzkimi………9
1.3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi………16
1.4. Czynniki wpływające na zarządzanie zasobami ludzkimi……… 20

Rozdział 2
Istota motywacji i jej teoretyczne problemy

2.1. Definiowanie podstawowych pojęć: motywacja, motywowanie, proces motywacji………24
2.2. Przebieg procesu motywowania………29
2.3. Instrumenty pobudzania motywacji………32
2.3.1. Płacowe instrumenty motywowania………32
2.3.2. Pozapłacowe instrumenty motywowania………35

Rozdział 3
Czynniki motywujące pracowników do pracy

3.1. Formy i sposoby motywowania pracowników………39
3.2. Płace jako materialny czynnik motywacyjny………43
3.3. Nagrody i kary jako narzędzie motywacyjne……… 47

Rozdział 4
Motywowanie na przykładzie przedsiębiorstwa X

4.1. Opis przedsiębiorstwa………50
4.2. Wyniki badań wpływające na motywacji pracowników………55
4.3. Propozycje usprawnień sposobu motywacji w badanej firmie……… 68

Zakończenie ………72
Spis materiałów źródłowych……… 74
Spis tabel……… 76
Spis rysunków……… 77