Przejawy korupcji w życiu polityWykrywanie neurotropowych patogenów u pacjentów z podejrzeniem wirusowego zapalenia mózgucznym i gospodarczym w Polsce

23 czerwca 2020 0 Przez administrator

Wykaz zastosowanych skrótów ……… 6
Streszczenie ……… 8
Summary……… 12

I. Wstęp
1.1 Zapalenie mózgu……… 16
1.2 Etiologia wirusowego zapalenia mózgu ……… 16
1.2.1. Wirus opryszczki pospolitej (HSV)
1.2.2. Wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV)
1.2.3. Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBEV)
1.2.4. Wirus Zachodniego Nilu (WNV)
1.3 Objawy kliniczne wirusowego zapalenia mózgu ……… 23
1.4 Diagnostyka wirusowego zapalenia mózgu ……… 24
1.4.1. Badania podstawowe
1.4.2. Badania serologiczne
1.4.3. Badania molekularne
1.4.3.1. Reakcja łańcuchowa polimerazy
1.4.3.2. Sekwencjonowanie następnej generacji

II. Cel i założenia pracy ……… 29

III. Materiał i metody ……… 30

IV. Wyniki
4.1. Charakterystyka grupy badanej ……… 42
4.2. Analiza wyników badań podstawowych ……… 45
4.3. Analiza wyników badań serologicznych ……… 46
4.4. Amplifikacja materiału genetycznego wirusów ……… 49
4.4.1. Optymalizacja PCR oraz qRT-PCR wykrywających materiał genetyczny HSV, VZV, TBEV oraz WNV
4.4.2. Ocena czułości metod wykrywających materiał genetyczny HSV, VZV, TBEV oraz WNV
4.4.3. Identyfikacja materiału genetycznego HSV i VZV w próbkach płynu mózgowo-rdzeniowego pacjentów o potwierdzonej etiologii zapalenia mózgu (kontrola wewnętrzna)
4.4.4. Identyfikacja materiału genetycznego wirusów u pacjentów z podejrzeniem wirusowego zapalenia mózgu
4.5. Rozpoznanie etiologii wirusowego zapalenia mózgu w grupie badanej ……… 56
4.6. Sekwencjonowanie następnej generacji ……… 58
4.6.1. Charakterystyka grupy badanej
4.6.1.1 Cechy osobnicze, dane uzyskane z wywiadu oraz badań przedmiotowych
4.6.1.2. Analiza wyników badań podstawowych
4.6.1.3. Analiza wyników badań serologicznych
4.6.1.4. Amplifikacja materiału genetycznego wirusów
4.6.2. Analiza sekwencjonowania następnej generacji próbek płynu mózgowo-rdzeniowego pochodzących od pacjenta z opryszczkowym zapaleniem mózgu
4.6.3. Analiza sekwencjonowania następnej generacji próbek płynu mózgowo-rdzeniowego pochodzących od pacjentów z podejrzeniem wirusowego zapalenia mózgu o nieustalonej etiologii

Dyskusja ……… 71
Wnioski ……… 91
Piśmiennictwo……… 92


Wstęp ………. 2

Rozdział 1.
Zjawisko korupcji w świetle teorii oraz badań empirycznych

1.1. Definicja korupcji ………. 3
1.2. Rys historyczny ………. 5
1.3. Rodzaje korupcji ………. 7
1.4. Źródła korupcji ………. 9
1.5. Korupcja w świetle badań empirycznych w Polsce ………. 11

Rozdział 2
Problem korupcji politycznej i gospodarczej oraz korupcji w administracji publicznej w latach 1990- 2016

2.1. Regulacje prawne dotyczące korupcji w Polsce w latach 1990-2016 ………. 14
2.2. Podmioty uczestniczące w korupcji i jej przejawy ……….
2.2.1. Instytucje publiczne i politycy jako podmioty uczestniczące w korupcji ………. 21
2.2.2. Korupcja związana z zamówieniami publicznymi i decyzjami administracyjnymi ………. 23
2.2.3. Koncesje, dotacje, licencje, zezwolenia a korupcyjne zachowania urzędników administracji publicznej ………. 24
2.3. Specyfika korupcji w urzędach administracji publicznej ………. 24

Rozdział 3.
Zwalczanie korupcji w działalności gospodarczej, administracji publicznej i wśród polityków

3.1. Walka z korupcją w Polsce ………. 27
3.2. Kontrola i nadzór działalności gospodarczej i publicznej ………. 30
3.3. Ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez funkcjonariuszy administracji publicznej ………. 33
3.4. Pozostałe ograniczenia antykorupcyjne dotyczące funkcjonariuszy administracji publicznej ………. 37
3.5. Rola prasy w ujawnianiu afer gospodarczych i korupcyjnych ………. 41

Rozdział 4.
Przykłady afer korupcyjnych

4.1. Afera „Rywina” ………. 44
4.2. Korupcja w Spółce Restrukturyzacji Kopalń ………. 46
4.3. Afera korupcyjna w SLD ………. 47
4.4. Afera „starachowicka” ………. 49

Zakończenie ………. 51
Streszczenie ………. 52
Bibliografia ………. 53