Tag: niemiecki

Problem niemiecki w polityce Chruszczowa 1953-1961.

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział 1.Powstanie dwóch panstw niemieckich 1. Okupacja Niemiec 1945-1946/47 ………5 1.1 Glówne cele okupacji i ich realizacja……… 5 1.2 Proces Norymberski ………10 2. Kryzys berlinski 1948/49 ………13 3. Podzial Niemiec-powstanie RFN I NRD ………16 Rozdział 2. Miejsce Niemiec w polityce Chruszczowa 2.1 Podzial…